left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Kommunernes anlægsloft suspenderet for 2020

Kommunernes anlægsloft suspenderet for 2020

Der bliver masser at lave for danske håndværkere den kommende tid, hvis kommunerne lever op til forventningerne om at bruge 2½ milliarder kroner ekstra.

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Kommunerne kan ikke bare bruge deres eksisterede kassebeholdninger på nye bygge-anlægsopgaver, men også låne, hvis de ikke har penge i kassen.

Regeringen har aftalt med kommunerne, at de kan fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020.

- Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne og regionerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det betyder, at kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020, sagde finansminister Nicolai Wammen ved præsentationen af initiativet.

Energirenoveringer
Kommunernes Landsforening vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 milliarder kroner, og at disse investeringer blandt andet kan bruges til energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

Der er ligeledes enighed om, at kommuner og regioner fremrykker betalinger for et beløb på op mod fem milliarder kroner.

Det bliver muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som sker frem til 1. juli 2020, og som har en værdi på højst én million kroner, og det bliver muligt at undlade af gøre misligholdelsesbeføjelser - for eksempel krav om betaling af bod for forsinkelse - gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Dækningsafgift udskydes
Og så er der godt nyt til de virksomheder, der betaler dækningsafgift. Her har regeringen og KL besluttet, at kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021.

Det er et forslag, der koster cirka 1,1 milliarder kroner, og regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.


Læs mere om Byggeri

26/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.