Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Konjunkturanalyse: Boligejerne vogter over deres friværdi

Konjunkturanalyse: Boligejerne vogter over deres friværdi

Den danske byggebranche nærmest bobler af optimisme i øjeblikket. Nybyggeriet boomer, men reparation og vedligeholdelse af boliger lader vente på sig

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det kan man udlede af Dansk Byggeris nyhedsbrev Barometer, der i forbindelse med Konjunkturanalysen konstaterer, at ’når beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen er på den gode side af 162.000, går det godt’.

De fine tal betyder, at bygge- og anlægsbranchen for første gang siden 2008 igen er over gennemsnittet for beskæftigelsen i perioden 2000 til 2018.

Dansk Byggeri forventer en beskæftigelse i år på 166.000, og den forventes at stige til 171.000 næste år.

Solid formue i mursten
Dermed er der siden bundniveauet i foråret 2013 blevet cirka 20.000 flere beskæftigede inden for byggeri og anlæg, men det var også tiltrængt, krisen kostede cirka 45.000 job fra toppen i 2008.

En af årsagerne til fremgangen er, at der igen er kommet gang i boligbyggeriet.
Det betyder dog ikke, at boligejerne for alvor har taget indhug i friværdien for at sætte gang i øget vedligeholdelse eller udbygninger:

- Boligejere har fået en solid formue i murstenene, og den lave rente og inflation giver boligejerne mulighed for at optage lån i boligen til renovering og forbedringer. Dog må vi nok erkende, at der fortsat er en tendens til, at boligejerne er lidt påpasselige med at bruge af friværdien, siger Dansk Byggeris administrerende direktør Lars Storr-Hansen.

Lille fremgang i erhvervsbyggeri
Konjunkturanalysen viser også, at Dansk Byggeri forventer en lille fremgang i erhvervsbyggeriet.

Industriproduktionen overgik i 2015 niveauet før krisen og sammenholdt med, at antallet af ledige lokaler er faldet de seneste fem år, giver det basis for en stigning i nybyggeriet indenfor erhvervsejendomme. Det trækker dog den anden vej, at kapacitetsudnyttelsen ligger ret fast på cirka 80 procent.

Der forventes – trods ’Brexit’ – også en stigning i landbrugsbyggeriet fra 0,87 millioner kvadratmeter i 2016 til 1,1 millioner kvadratmeter i 2019.

Bortset fra de 16 nye såkaldte ’superhospitaler’, der tilsyneladende bliver mindre og mindre ’super’ efterhånden som byggerierne skrider frem, er det småt med offentlige byggerier. Dansk Byggeri vurderer, at der bliver tale om en mindre stigning fra 0,49 millioner kvadratmeter nybyggeri i 2016 til 0,58 millioner kvadratmeter i 2019.

Håndværkerfradrag på retur
Håndværkerfradraget er ifølge Konjunkturanalysen et kapitel for sig. Den seneste ændring fra 2016 betød, at fradraget blev forbeholdt energirenoveringsydelser. Det betød, at der sidste år var et fald på cirka en tredjedel, der benyttede fradraget i forhold til året før.

413.000 benyttede fradraget i 2016, og den nuværende ordning skønnes ifølge Skatteministeriet at koste statskassen godt en halv milliard kroner.
I forhold til den samlede bygge- og anlægsaktivitet på over 200 milliarder kroner årligt, fylder håndværkerfradraget altså ikke så meget som tidligere.

I regeringens finanslovsforslag for 2018 er det foreslået at opruste servicedelen af Boligjobordningen, mens håndværksdelen til gengæld foreslås helt sløjfet.

Mens vi venter på Femern
Når det gælder anlægssektoren – primært veje og broer - forventes de kommende år fald i aktiviteten, der blandt andet skyldes ventetiden på Femernforbindelsen, som først ventes påbegyndt i 2020.

Vejdirektoratet står over for et kraftigt fald i investeringerne, og der ventes også et fald i kommunernes vejinvesteringer. Markedet for byggematerialer skønnes samlet at stige med 0,9 milliarder kroner i år.

Læs mere om Byggeri

17/10 2017
AffugtningAfskærmningAlu stigerArbejdsmiljø-koordineringBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring pladerBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygherrerådgivningBygningsrenoveringCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKalkudfældnings fjernerLamellerLejderLimtræLofterMalingMultistigerNedbrydningNedrivningOmbygningOptimering af arbejdsgangePanelerPerforerede panelerPortautomatikPorteRådgivningRenovering - ombygningRullestilladsSandwichpanelerSaxliftSkure og modulerSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukSyre erstatningTapetTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUni rensVarmepumperVægbeklædningVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder