Aktuelle nyheder - Byggeri

Kontrol med arbejdsklausuler i byggeriet strammesDen nye Storstrømsbro kan være et af flere mål for den strammere kontrol med arbejdsklausuler

Kontrol med arbejdsklausuler i byggeriet strammes

Nu strammer regeringen for alvor grebet omkring virksomheder, der overtræder de indgåede arbejdsklausuler i forbindelse med eksempelvis vejanlæg og byggerier.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transport- og Boligministeriet har søgt Folketingets Finansudvalg om tilladelse til at overføre fem millioner kroner til etablering af statslig enhed til kontrol af arbejdsklausuler i Vejdirektoratet. Den samlede udgift i perioden 2020-2023 forventes at blive i alt 20,0 millioner kroner.

Den nye centrale enhed skal gennemføre kontroller med leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler på baggrund af, at statslige myndigheder har pligt til at anvende arbejdsklausuler i alle bygge- og anlægskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og kontrakter om specialfremstilling af varer.

Risikoområder
Transport- og Boligministeriet varetager i dag store opgaver på bygge- og anlægsområdet og overtager løbende ansvaret for facility management-området.

Erfaringen med kontrol af arbejdsklausuler viser ifølge ministeriet, at begge områder er karakteriseret som 'risikoområder':

-  Transport- og Boligministeriet har på bygge- og anlægsområdet løbende kontakt med arbejdsmarkedets parter vedrørende kontrol med løn- og arbejdsforhold i forbindelse med store bygge- og anlægsprojekter.

- Transport- og Boligministeriet har således særligt på bygge- og anlægsområdet gode forudsætninger for at kunne tilvejebringe grundlaget for kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler og for at gennemføre kontrollen, lyder det i ansøgningen til Finansudvalget.


Målrettes
Den centrale enheds kompetence begrænses til at angå kontrakter på bygge- og anlægsområdet inden for Transport- og Boligministeriets ressort samt kontrakter i forbindelse med den fællesstatslige facility management-løsning og kontrakter i Statens Indkøbsprogram, der er indgået af Økonomistyrelsen. På den måde målrettes den afsatte reserve de mest risikofyldte og tværgående aftaler.

Enheden skal foretage stikprøvekontrol af overholdelsen af arbejdsklausuler på baggrund af risikovurderinger.

Overholdelsen af arbejdsklausuler i aftaler, som de enkelte statsinstitutioner indgår på eget initiativ, herunder politiets og forsvarets aftaler, vil således fortsat skulle kontrolleres af de enkelte statsinstitutioner.

Læs mere om Byggeri

3/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.