Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Kunstmuseum udvider for 131 millioner kronerOrdrupgaard (Foto Adam Mørk)

Kunstmuseum udvider for 131 millioner kroner

Kulturministeriet har bedt Finansudvalgets om accept af, at udgiften til opførelse af tilbygning til kunstmuseet Ordrupgaards øges med yderligere cirka 29 millioner kroner, der ligesom det øvrige byggeri finansieres af fonde

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den ekstra bevilling, der vel at mærke ikke går ud over statskassen, fordi projektet er finansieret af donationer, skal energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning.

Finansudvalget tiltrådte allerede i 2016, at byggeriet af en tilbygning - kaldet Himmelhaven
- samt energioptimering af eksisterende bygninger og forsyninger på kunstmuseet Ordrupgaard blev igangsat.

Museets fysiske rammer udvides med cirka 1.800 kvadratmeter, som gør det muligt at udstille større dele af museets samling af franske impressionister som Claude Monet, Edgar Degas og Pierre-Auguste Renoir.

Energioptimering
Sideløbende med udbygningen gennemføres et energiprojekt med henblik på energioptimering af museets eksisterende bygninger og forsyning.

Prisen for det samlede projekt lå oprindelig på cirka 108 millioner kroner finansieret af donationer fra A. P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Realdania, Det Obelske familiefond samt Knud Højgaards Fond.

Licitationsresultatet for Himmelhaven og energiprojektet bliver knap 33 millioner kroner højere end estimeret, mens udgifterne til energiprojektet bliver 4,2 millioner kroner lavere. Samlet øges projektets totaløkonomi altså med cirka 29 millioner kroner.

Høj byggeaktivitet betyder dyrere byggeri
I begrundelsen for merudgifterne anfører Kulturministeriet blandt andet:

- En markedssituation med høj byggeaktivitet, hvor entreprenører er mindre risikovillige i deres prissætning og tilbudsgivning.

Samtidig peges der på, at der er tale om et unikt byggeri, hvor der i udbudsmaterialet er stillet høje krav til kvalitet i udførelsen med tæt opfølgning fra bygherre og rådgiver.
Der er under projekteringen foretaget en risikovurdering af projektet, og der er afsat midler i budgettet til imødegåelse af væsentlige risici under udførelsen.

De væsentligste risici for projektet skønnes at være byggeriets kompleksitet i forhold til at bygge under terræn samt sammenbygningen med det eksisterende Ordrupgaard.

Snøhettas første projekt i Danmark
Vinderforslaget blev tegnet af norske Snøhetta, som kaldte bygningen Himmelhaven, der refererer til de franske impressionisters forkærlighed for friluftsmaleri og ambition om at indfange lyset på lærredet.

Himmelhaven bliver placeret på nordsiden af det eksisterende bygningskompleks, under den nuværende grusplads.

Snøhetta har tidligere markeret sig med blandt andet operaen i Oslo, biblioteket i Alexandria og mindesmærket for World Trade Center i New York. Himmelhaven er første projekt i Danmark.

Læs mere om Byggeri

25/9 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder