Aktuelle nyheder - Byggeri

Langelandsbroen støbt med saltvand i betonen

Langelandsbroen støbt med saltvand i betonen

Det var ikke nok ferskvand fra Rudkøbing Vandværk, og der blev derfor anvendt havvand til støbningen af betonelementer

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I en række svar til Erling Bonnesen fra Venstre omkring den meget langvarige renovering af Langelandsbroen oplyser transportminister Benny Engelbrecht blandt andet, at det har været en meget dyr renovering.

Siden renoveringen af broen blev begyndt for cirka 12 år siden er der udført en lang række reparationer til en samlet pris på over 202 millioner kroner, og der er netop igangsat et forstærkningsprojekt, som er budgetteret til yderligere 35 millioner kroner.

Problemer med kapacitet
Et af problemerne er, at der er anvendt havvand i betonblandingerne ved bygning af broen, fordi Rudkøbing Vandværk leverede støbevandet til betonfremstillingen:

- Men vandværket havde tilsyneladende problemer med kapaciteten, så der blev muligvis suppleret med brakvand. Det er derfor sandsynligt, at der er brugt saltholdigt vand til betonfremstillingen, og det understøttes af, at analyser af betonboreprøver har vist et forhøjet indhold af klorider i betonen, oplyser ministeren blandt andet.’

Også salt fra vejsaltning
Han peger dog samtidig på, at det er almindeligt, at der er klorider i beton på ældre vejbroer, idet klorider også tilføres om vinteren via saltning:

- Det ’salte støbevand’ er derfor ikke den eneste årsag til Vejdirektoratets store renovering af Langelandsbroen, men har sandsynligvis bidraget til at fremskynde renoveringen. For at imødegå dette problem er der i perioden 2013 – 2020 gennemført et program med installering af katodisk beskyttelse i de vitale dele af broens betonkonstruktioner. Vejdirektoratet forventer, at problemerne med tæring dermed er standset på de mest kritiske broelementer, og følger denne udvikling nøje fremover, slutter transportminister Benny Engelbrecht.

FAKTA

Langelandsbroen forbinder Langeland og Siø.

Broen er 774 meter lang og 15.35 meter bred.

Det længste spand er 91 m, og den maksimale gennemsejlingshøjde er 26 m.

Den er projekteret af Anker Engelund

Indvielsen fandt sted den 10. november 1962.

Læs mere om Byggeri

20/11 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.