Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Mange arbejdsulykker anmeldes ikke af arbejdsgiverSF's politiske ordfører Karsten Hønge (Foto: Steen Brogaard)

Mange arbejdsulykker anmeldes ikke af arbejdsgiver

Ifølge Karsten Hønge fra SF er 73.000 arbejdsulykker ikke anmeldt, som de burde være blevet. Det offentlige er den store synder

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

På den baggrund har han spurgt beskæftigelssminister Troels Lund Poulsen (V) dels om, hvor stor en del af de 73.000 sager der har ført til sanktioner mod arbejdsgiveren, og dels hvor stor en del af de 73.000 sager der er gentagelsestilfælde.

Ministeren understreger i sit svar, at arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at arbejdsskader anmeldes, ’og den pligt skal arbejdsgiverne selvfølgelig overholde’:

- Arbejdstilsynet har blandt andet et samarbejde i gang med parterne i Arbejdsmiljørådet om en kampagne, der skal øge virksomhedernes opmærksomhed på at anmelde de arbejdsulykker, der sker, oplyser ministeren, der samtidig mener, at ’udviklingen går den
rigtige vej’.

Brugervenlig EASY
Han gør også opmærksom på, at der er lanceret en mere brugervenlig version af det elektroniske anmeldesystem (EASY) i juni 2017, som blandt andet gør det nemmere for arbejdsgiverne at anmelde arbejdsulykker.

Ifølge ministeren har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) oplyst, at der fra den 11. februar
2003, hvor det fælles anmeldesystem for arbejdsulykker ’EASY’ blev taget i drift, og frem til den 16. juni 2017 er anmeldt cirka 1,2 millioner arbejdsulykker.

Cirka 94 procent af de anmeldte arbejdsulykker er anmeldt af arbejdsgiver, og cirka 73.000 svarende til cirka 6 procent af arbejdsulykkerne er anmeldt af andre end arbejdsgiveren - eksempelvis arbejdsulykker anmeldt af læger, fagforeninger, organisationer, tilskadekomne selv eller andre.

Faldende tendens
Det slås også fast, at andelen af arbejdsulykker, der er anmeldt af andre end arbejdsgiver, er faldet gennem hele perioden, og i 2016 udgjorde arbejdsulykker, der ikke er anmeldt af arbejdsgiveren, cirka 2 procent.

Af de ca. 73.000 arbejdsulykker, der i perioden 11. februar 2003 til 16. juni 2017 blev anmeldt af andre end arbejdsgiver, er der i ca. 13.000 af tilfældene ikke et CVR-nummer og derved ikke en kendt arbejdsgiver.

Blandt anmeldelser med et registreret CVR-nummer er der cirka 29 procent af virksomhederne, der mere end én gang har haft en arbejdsulykke, der er blevet anmeldt af andre end arbejdsgiver.

Flere årsager
De arbejdsgivere, der optræder flere gange, er store, offentlige arbejdspladser som eksempelvis kommuner, regioner, amter, politi og forsvar:

- Det skal ses i sammenhæng med, at disse arbejdspladser har mange ansatte og dermed flere arbejdsulykker end små virksomheder, forklarer Troels Lund Poulsen.

Han peger i øvrigt på, at der kan være flere årsager til, at en arbejdsulykke anmeldes af andre end arbejdsgiver, herunder at arbejdsgiver ikke er bekendt med ulykken og/eller skaden, eller at tilskadekomne har skiftet arbejdsplads før skadens følger blev kendt. Det kan også ske, at andre har nået at anmelde skaden før arbejdsgiveren.

Læs mere om Byggeri

10/11 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder