Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Miljøet er taberen når PVC-afgiften droppes

Et forlig om en erhvervspakke afskaffer bl.a. afgiften på PVC-plast og de hormonforstyrrende ftalater - et alvorligt tilbageskridt for miljøet, konstaterer Det Økologiske Råd

Del artiklen på

Regeringen, DF og Radikale er belevet enige om at afskaffe en række afgifter. Deriblandt afskaffer man afgifterne på den miljøskadelige plast PVC og hormonforstyrrende ftalater, hvilket er helt uforståeligt set ud fra et miljø- og sundhedsmæssigt perspektiv, påpeger miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Rådet tager stærkt afstand fra aftalen.

- PVC er et miljøskadeligt materiale, og det ødelægger genanvendelsen, når det sammenblandes med andre plasttyper. Ved forbrænding af PVC-affald dannes 15-30 gange så meget restprodukt som ved afbrænding af almindeligt affald, og PVC-restprodukter skal deponeres som farligt affald. Når PVC nu bliver afgiftsfrit, skal denne deponering fremover betales af de øvrige affaldsproducenter (husholdninger og virksomheder). Det betyder, at der bliver et indirekte og miljøskadeligt tilskud til PVC-anvendelsen, lyder vurderingen fra det Det Økologiske Råd.

Skatteministeriet udgav i oktober sin rapport om den såkaldte Skattesanering. Ministeriet erkendte her, at ”en afskaffelse af PVC-afgiften vil således alt andet lige øge forbruget af PVC med ftalater”. Ministeriet argumenterede for afskaffelsen ved at pege på forskelsbehandling, idet kun bestemte varer omfattes af afgiften. Det nævnes, at sækkestole og penalhuse ikke omfattes.

- Det var ganske rigtigt et problem, men det hang sammen med, at afgiften har været stedmoderligt behandlet i en årrække. I stedet skulle man have udvidet den til at dække andre væsentlige produktgrupper.

Ministeriet henviste også til, at de administrative omkostninger var for høje ift. provenuet, påpeger rådet:

- Men PVC-afgiften er ikke sat i verden for at skaffe provenu, men for at medvirke til at løse et miljøproblem. I øvrigt er provenuet kunstigt lavt, da afgiften ikke er blevet reguleret siden år 2000. I 2006 indførtes indeksregulering af energiafgifter, men ikke af miljøafgifter. Hvis man i stedet regulerede afgiften med prisudviklingen, ville både miljøeffekt og provenu vokse betydeligt.

- PVC-plast og ftalat-blødgørere er miljøskadelige produkter, som ikke hører hjemme i et moderne samfund, og de kan undværes til langt de fleste anvendelser. Hvis man afskaffer afgiften, som Skatteministeriet foreslår, vil man give PVC- og ftalatholdige produkter en konkurrencefordel, mens skatteyderne skal betale for skader på miljøet, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og fortsætter

- Afgiften på PVC og ftalater gjorde de mere miljøvenlige produkter mere konkurrencedygtige. Nu styrker man i stedet de sorte produkters konkurrenceevne. Danmark vil normalt gerne kendes for Grøn omstilling, men det her er sort omstilling.

Som et plaster på såret afsætter man 5 mio. kr/år i 4 år til en forøget indsats mod skadelige kemikalier.

- mir

Læs mere om Byggeri

13/11 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder