Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Millioner i tilskud til energieffektivitetfoto: Dansk Byggeri Nicky Bonne

Millioner i tilskud til energieffektivitet

Energistyrelsen modtog 25 ansøgninger - 14 projekter modtager tilskud for i alt 9,4 millioner kroner.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringen og partierne bag energiaftalen fra 2012 indgik i december 2015 en aftale om at gennemføre initiativet ”Energieffektive og Intelligente Bygninger”, der blandt andet har til formål at fremme anvendelsen af data og digitalisering til energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger.
Der var i 2018 afsat 12,48 millioner kroner til initiativet, heraf gik 2,26 millioner kroner til analyser om anvendelsen af data til forbedring af energimærkningen, mens de resterende
10,22 millioner kroner udgjorde den samlede ramme til ydelse af tilskud inden for en række specifikke indsatsområder – herunder ”fremme af databaseret energiledelse i kommuner og regioner”.

25 ansøgninger – 14 fik tilskud
Energistyrelsen modtog 25 ansøgninger i alt, og her har man tildelt 14 projekter tilskud for i alt 9,40 millioner kroner.

To af projekterne vedrører smart anvendelse af data til energibesparelser og de resterende 12 projekter omhandler databaseret energiledelse i kommuner og regioner.

Formålet med ”Databaseret energiledelse i kommuner og regioner” er at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, som kan styrke udbredelsen af databaseret energiledelse i kommuner og regioner.

Projekterne igangsættes primo 2019 og løber indtil 30. juni 2020. Energistyrelsen forventer som en del af opfølgningen på projekterne at indkalde parterne til møder med henblik på at drøfte de indhøstede erfaringer, barrierer for etablering af energiledelse og nye tiltag til understøttelse af indsatsen.

De har fået tilskud
Aarhus Kommune 793.491 kroner
Favrskov Kommune 364.581 kroner
Fredericia Kommune 490.680 kroner
Hillerød Kommune 436.035 kroner
Høje-Taastrup Kommune 577.620 kroner
Hørsholm Kommune 858.275 kroner
Kolding Kommune 337.225 kroner
Odense Kommune 1.489.923 kroner
Databaseret energiledelse på
Roskilde Kommune 1.307.400 kroner
Vejle Kommune 404.550 kroner
Region Syddanmark 372.974 kroner
Region Midtjylland 202.611 kroner

Læs mere om Byggeri

25/3 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder