Aktuelle nyheder - Byggeri

Nej til kloakeftersyn i Tilstandsrapport

Nej til kloakeftersyn i Tilstandsrapport

Erhvervsministeren mener, at et kloakeftersyn vil gøre tilstandsrapporten væsentlig dyrere og kræve yderligere uddannelse af de bygningssagkyndige

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Som BygTek skrev i sidste uge har formanden for ’ERFA-gruppen for forbyggende og giftfri indsats mod kloakrotter’, Torben Sønnichsen, opfordret til, at tilstandsrapporterne ved hussalg også skal gøre rede for kloakkernes tilstand.

I en kommentar til opfordringen skriver erhvervsminister Simon Kollerup, der har Tilstandsrapporterne under sit ansvarsområde, blandt andet, at, et kloakeftersyn ’vil udgøre en ikke-ubetydelig udvidelse af tilstandsrapporten’.

Det skyldes, at udgifterne til et kloakeftersyn vil gøre tilstandsrapporten væsentligt dyrere:

- Hertil kommer, at et kloakeftersyn ikke som udgangspunkt vil kunne udføres af de beskikkede bygningssagkyndige under de eksisterende beskikkelseskrav, noterer ministeren.

Bygningssagkyndig som kloakmester
Han peger på, at en mere omfattende dokumentation vil kræve en uddannelse af den bygningssagkyndige som kloakmester, eller en yderligere besigtigelse af en kloakmester:

- Det vil i sidste instans kunne kræve en ny rapport som el-eftersynsrapporten eller energimærkningsrapporten, idet et kloakeftersyn hurtigt kan inddrage langt større forhold, som fald, dimensioner, samlinger og afløb. Huseftersynsordningen tager udgangspunkt i, at en bygningssagkyndig kan bese og dokumentere umiddelbart synlige skader i tilstandsrapporten, og i forbindelse med kloakeftersyn er der som udgangspunkt ikke tale om ’umiddelbart synlige skader’, forklarer Simon Kollerup.

Rottebekæmpelse er kommunernes ansvar
Det understreges videre, at husejere ifølge Rottebekendtgørelsen er forpligtede til at sikre, ’at rotters levemuligheder begrænses mest muligt’:

- Hertil hører også ejendommens brønde og stikledninger. Ifølge den gældende vejledning omfatter det, at husejere som led i den almindelige vedligeholdelse sikrer, at afløbssystemet er i orden, og at eventuelle fejl og mangler repareres, så snart de konstateres. Private husejere er dog ikke forpligtede til at opsætte rottespærrer. Det er kommunerne, der er ansvarlig myndighed for rottebekæmpelsen og for tilsynet med de private ejendommes vedligeholdelses- og sikringsforanstaltninger, oplyses det.

Til fordel for både køber og sælger
Af svaret fremgård et videre, at hovedformålet med huseftersynsordningen er gennem en frivillig ordning at begrænse problemer med mangler ved fast ejendom på en måde, der er til fordel for både køberen og sælgeren:

- Sælgeren kan således som udgangspunkt undgå at hæfte for fysiske mangler ved at sørge for, at køberen – inden aftalens indgåelse – får et fyldestgørende beslutningsgrundlag i form af en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og oplysninger om tegning af en ejerskifteforsikring, når sælgeren samtidig forpligter sig til at betale et beløb til køberen, som svarer til mindst halvdelen af præmien i henhold til det fremlagte forsikringstilbud, mener ministeren.

Forskel på huseftersyn og rottebekæmpelse
Som altovervejende hovedregel sikrer ordningen samtidig køberen mulighed for at tegne den pågældende forsikring mod skjulte mangler, som ikke er omtalt i tilstandsrapporten, forklarer ministeren, der slutter.

- Henvendelsen fra Torben Sønnichsen drejer sig om at styrke indsatsen mod bekæmpelse af rotter. Det er et andet formål, end hvad huseftersynsordningen sigter mod at varetage. Skridt til at styrke bekæmpelsen af skadedyr bør således tages i regi af reglerne herom. Jeg kan på denne baggrund ikke tilslutte mig forslaget om ændring af reglerne…

Læs mere om Byggeri

28/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.