LCA
LCA
scroll
Nu kan der bydes på udvidelsen af Københavns Lufthavns stationProjektet er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Nu kan der bydes på udvidelsen af Københavns Lufthavns station

Sund & Bælt igangsætter nu et EU-entreprenørudbud om udvidelsen af Københavns Lufthavn Station. Projektet bliver udbudt i en hovedentreprise, og fristen for anmodning om prækvalifikation er d. 5. januar 2024

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station består i anlæg af to nye perroner, bro over banen frem til sammenbygning med Københavns Lufthavn sammen med elevatorer, trapper, rulletrapper, ombygning af jernbanen til de nye perroner inkl. anlæg af to nye transversaler, ændringer i kørestrøm, afvanding, sikringsanlæg mv.

Projektet er siden december 2022 blevet tilpasset efter dialog med bl.a. naboer og lokale myndigheder om udførelsen.

Opstart af anlægsarbejderne forventes at skulle ske ved årsskiftet 2024/2025, og arbejderne forventes afsluttet i sommeren 2026.

Læs mere om udbuddet på Kammeradvokatens Udbudsportal.

-dc

1/12 2023