Aktuelle nyheder - Byggeri

Nu kan der søges støtte fra den frivillige bæredygtighedsklasse  Foto: Realdania.

Nu kan der søges støtte fra den frivillige bæredygtighedsklasse

Professionelle bygherrer kan nu søge om støtte fra Realdania til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse, som netop er blevet lanceret

Del artiklen på

Nu kan en række af de bygherrer, der står over for at igangsætte nye byggerier og renoveringer, søge støtte fra en ny pulje i Realdania på fem millioner kroner til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse, som netop er blevet lanceret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Målet med den frivillige bæredygtighedsklasse er at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Men indtil ordningen træder endeligt i kraft, vil der over de kommende to år være en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kan tilmelde projekter til en ’casebank’, som hele branchen derefter kan lære af.  

De udgifter, der er forbundet med at være case - herunder analyser, rådgivning og dokumentation - vil Realdania med den nye pulje gerne løfte for 20-25 bygherrer fra både den almene, offentlige og private sektor.

- De professionelle bygherrer er en afgørende nøgle til, at den frivillige bæredygtighedsklasse kommer godt i gang. Det er vigtigt, at afprøvningen fra begyndelsen kommer hele vejen rundt, så vi får det bedst mulige indblik i, hvordan vi sikrer mere bæredygtigt byggeri. En stor del af Realdanias Covid-19-indsats har netop fokus på at styrke det bæredygtige byggeri oven på corona-krisen. Derfor ser vi en oplagt mulighed i at støtte op om afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse, så vi - sammen med byggebranchen - kan bidrage til at skubbe på den grønne omstilling i byggeriet, siger Nina Kovsted Helk, der er filantropidirektør i Realdania.

Puljen til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse er en del af Realdanias samlede Covid-19-indsats på i alt 175 mio. kr. De 115 mio. kr. er målrettet en bæredygtig udvikling i byggeriet i kølvandet på corona-krisen, mens resten af indsatsen er hjælp til tidligere støttede projekter, der er udfordret af krisen.

Tilgange hele branchen bakker op om
Puljen er målrettet professionelle bygherrer - både offentlige, almene og private. I Bygherreforeningen, der rummer en del af de bygherrer, der kan få støtte, siger vicedirektør Hanne Ullum:

- Vi har allerede haft dialog med flere bygherrer, der er interesserede i den nye frivillige bæredygtighedsklasse. En del har faktisk ventet på, at den blev lanceret, fordi den giver branchen endnu en mulighed for at etablere fælles erfaringer og metoder for bæredygtige byggerier. For de fleste bygherrer er det afgørende, at man ikke opfinder den dybe tallerken selv, men kan bruge tilgange, som hele branchen bakker op om. Samtidig har der længe været et ønske om et mere bæredygtigt bygningsreglement. Gennem de seneste mange år har branchen implementeret energibesparende byggerier, men for bygherrerne er tiden moden til at gå skridtet videre. Derfor glæder vi os til at få opsamlet og delt erfaringer med kravene i den nye klasse.

Diversitet i ansøgerfeltet
En bygherre kan som udgangspunkt få støtte via Realdanias nye pulje til flere projekter. Dog vil et væsentligt vurderingskriterie være at få en så bred erfaringsopsamling som mulig gennem en diversitet i bygningstyper, bygherrer, rådgivere, udbudsformer samt geografisk placering.

Støtten kan søges til afprøvning af alle parametre i den frivillige bæredygtighedsklasse på et case-byggeri, og den gives til at dække en del af de omkostninger, der kan være forbundet med ekstra rådgivning, analyser og dokumentation for at anvende ordningen.

Ansøgningsfristen er d. 10. august 2020, og alle ansøgninger forventes færdigbehandlet primo september 2020.

-kj

Læs mere om Byggeri

3/6 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.