Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Nu skal RUT-håndhævelse styrkesFormanden for Byggefagenes Samvirke John Ekebjærg-Jakobsen har fået beskæftigelsesministeren til at reagere på lovløse tilstande for RUT-overtrædelser

Nu skal RUT-håndhævelse styrkes

Byggefagenes Samvirke fik hurtigt resultat af foretræde om manglede RUT-sanktioner

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

BygTek har tidligere fortalt om en helt uholdbar situation på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder, der får en bøde af Arbejdstilsynet for ikke at registrere sig i RUT, og fortsat undlader registrere sig eller at betale bøden, kan gøre det uden risiko.

En repræsentation fra Byggefagenes Samvirke med formand John Ekebjærg-Jakobsen i spidsen var i foretræde i Folketingets Beskæftigelsesudvalg for at fortælle om sagen, men det er ikke så ofte, at et sådant foretræde fører til ret meget.

Men sådan er det ikke i denne sag, for beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har reageret prompte.

Der skal slås hårdt ned
Han er først nu blevet opmærksom på den nævnte problemstilling, og han slår på den baggrudn fast, at ’det er helt uacceptabelt, hvis virksomheder bevidst vælger ikke at anmelde sig i RUT, fordi det bedre kan betale sig at lade være’:-

- Den form for adfærd skal der slås hårdt ned på. Arbejdstilsynet har over for mig bekræftet, at tilsynet – som det også fremgår af henvendelsen af Byggefagenes Samvirke – alene udsteder ét administrativt bødeforelæg til en virksomhed, der ikke anmelder sig i RUT, så længe der er tale om samme tjenesteydelse på samme arbejdssted. Det giver sig selv, at spillereglerne for myndigheders udstedelse af bøder, herunder de almindelige strafferetlige principper, skal overholdes, men samtidig er der hensynet til at sikre en effektiv håndhævelse af RUT-reglerne. Vi skal have det til at gå hånd i hånd, oplyser ministeren.

Effektivt sanktionssystem
Det er ifølge Troels Lund Poulsen afgørende, at der er et ’effektivt sanktionssystem’, som understøtter RUT og gør det muligt at slå hårdt ned på virksomheder, der undlader at anmelde sig i registret:

- Jeg vil derfor lægge op til, at Arbejdstilsynet som noget nyt får adgang til at udstede tvangsbøder i de situationer, hvor en virksomhed vedvarende nægter at efterleve anmeldelsespligten til RUT. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder med henblik på at gennemtvinge en forpligtelse og vil i de konkrete situationer løbe, indtil virksomheden efterlever sin anmeldelsespligt til RUT, fortsætter beskæftigelsesministeren.

Yderligere pres
Anvendelse af tvangsbøder forudsætter imidlertid lovgivning, og derfor vil Troels Lund Poulsen ’snarest muligt drøfte forslaget med Folketingets partier med henblik på, at der kan fremsættes lovforslag i indeværende folketingsår:

- Jeg er naturligvis også villig til at se på andre tiltag, der kan styrke håndhævelsen af RUT-reglerne og lægge yderligere pres på de virksomheder, som bliver ved med at overtræde lovgivningen. Det gælder også en udvidet brug af logbøger, hvis det kan føre til en øget efterlevelse af reglerne, slutter ministeren.

Læs mere om Byggeri

10/11 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder