Aktuelle nyheder - Byggeri

Nyt netværk Build 4.0-samarbejde

Nyt netværk Build 4.0-samarbejde

InnoByg har startet en netværksgruppe om Build 4.0 for at skabe nye relationer og generelt løfte viden- og teknologiniveauet inden for specifikke fagområder

Del artiklen på

Siden begrebet Build 4.0 blev introduceret i 2017, har det vakt stor interesse i bygge- og anlægsbranchen. For nylig afholdt InnoByg, Teknologisk Institut og BloxHub en konference med over 130 deltagere, og nu har InnoByg startet en netværksgruppe om emnet.

15 virksomheder og organisationer har allerede meldt sig ind i netværksgruppen, som ledes af Maria Felsgård-Hansen fra InnoByg-sekretariatet:

- Hvis man kigger på de specifikke tal fra undersøgelsen, så svarer 49 % af de adspurgte virksomheder, at de samarbejder med andre virksomheder fra de netværk de deltager i. Det er bestemt også vores ambition med Build 4.0-netværket. Og med den interesse, vi oplever for Build 4.0, er det oplagt at facilitere og dermed understøtte det samarbejde, som vi ved og ønsker kan opstå, siger Maria Felsgård-Hansen.

Viden- og teknologiniveauet løftes
Ud over at mødes på tværs af både aktører og brancher, så er der fokus på ny viden i netværksgruppen:

- Netværksmedlemmerne har specifikt defineret, at vores møder skal opkvalificere dem vidensmæssigt. Man ønsker indsigt i, hvordan det lykkes med implementering af ny teknologi i praksis, forklarer Maria Felsgård-Hansen.

I analysen 'Effekter af virksomhedernes deltagelse i klynger og innovationsnetværk', er der også spurgt ind til de kollektive effekter af klynger og netværk, som er til gavn for hele branchen eller det fagområde, som virksomhederne normalt opererer i. Her svarer hele 65 % af de adspurgte virksomheder, at klyngen eller netværket generelt løfter viden- og teknologiniveauet inden for branchen/fagområdet.

- Build 4.0 er stadig et relativt nyt begreb. Men der er brug for, at vi løfter i flok, lader os inspirere af andre brancher, samarbejder med andre brancher og ikke mindst med hinanden. Hvis byggebranchen skal kigge ind i fremtiden, så er ny teknologi, nye processer og nye samarbejdsformer en del af det, vi ser kommer til at ske, siger Maria Felsgård-Hansen og opfordrer alle og særligt SMV'erne til at melde sig ind i netværksgruppen og deltage aktivt i den omstilling som er i gang.

Mødested med mange facetter
Christina Melvang, der er forretningschef i MiljøForum Fyn, er medlem af netværksgruppen, som tæller en god blanding af virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen, robotudviklere, videninstitutioner og organisationer. Hun ser god synergi i at mødes på tværs af fagligheder i netværksgruppen:

- Digitalisering i byggebranchen er et stort område med mange facetter. Build 4.0- netværket er derfor mødestedet, hvor vi kan få mere viden om teknologierne, men også få diskuteret nytteværdien af de nye teknologier op imod branchens udfordringer, siger Christina Melvang, der er vært for andet netværksmøde i InnoBygs Build 4.0 netværk.

-kj

Læs mere om Byggeri

20/6 2018