left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Offensiv efter-corona strategi fra Dansk ByggeriDansk Byggeri foreslår midlertidigt en kraftig forbedring af håndærkerfradraget

Offensiv efter-corona strategi fra Dansk Byggeri

Dansk Byggeri har præsenteret et katalog med 12 konkrete forslag til at stimulere aktiviteten i bygge- og anlægssektoren her og nu - OG i resten af 2020 og ind i 2021

Del artiklen på

Erhverv

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Dansk Byggeri vil ikke stå tilbage på perronen, når ’efter-corona toget’ er kørt og præsenterede derfor i weekenden 12 forslag til at opretholde og skabe beskæftigelse i byggebranchen.
Ti af forslagene er ikke ’hjælpepakke’ men et investeringskatalog over nødvendige samfundsopgaver, der skal løses.

Samlet vurderes forslagene at kunne skabe beskæftigelse til 13.700 fuldtidsbeskæftigede inden for byggeriet og 7.000 inden for andre brancher som blandt andre rådgivere, leverandører og transport.

Gennemføres alle forslagene vil det betyde en udgift for staten, regionerne og kommunerne på cirka 18 milliarder kroner, hvoraf hovedparten ligger i staten.

Klimarenovering af offentlige bygninger
De 12 forslag er grupperet i fire afsnit:

- Klima, energi og byggeri (4)

- Infrastruktur og klimasikring (3)

- Skatter og afgifter (3)

- Finansiering, kredit og eksportrådgivning (2)

Blandt forslagene er ikke overraskende energi- og klimarenovering af offentlige bygninger. Staten, regionerne og kommunerne har ansvaret for næsten 40.000 bygninger, hvoraf 2/3 er opført før 1980 – og dermed før der blev stillet krav i bygningsreglementet til bygningernes energiforbrug.

Der er derfor et stort potentiale for energiforbedringer med en samtidig reduktion af CO2-udledning og forbedret indeklima. Eksempelvis har syv ud af ti kommunale bygninger et energimærke D til G, altså et dårligt energimærke.

Større og bedre håndværkerfradrag
Og så ønsker Dansk Bygger håndværkerfradraget forbedret. Der henvises blandt andet til, at det private renoveringsmarked er bremset meget hårdt op, og at mange håndværkere fortæller, at deres kunder annullerer ordrer.

Det sker ikke kun af frygt for smitte men også af frygt for den opståede usikkerhed om jobbet og privatøkonomien. Samtidig er der et stort renoveringsbehov i de ældre parcelhuse.

Derfor forslår Dansk Byggeri, at håndværkerfradraget permanent ændres, så tre års fradrag kan anvendes inden for samme kalenderår. Dermed kan større renoveringsprojekter gennemføres.

Positivliste med fokus på energi
Samtidig foreslås fradragsværdien øget fra de nuværende cirka 25 procent i fradrag til 50 procent. Sidst, men ikke mindst, at fradraget ekstraordinært i 2020 øges til 25.000 kroner pr. voksen i husstanden, som valgfrit kan anvendes til service eller boligvedligeholdelse.

Desuden skal fradraget i år kunne benyttes for alle typer håndværksarbejde på boligen, og i 2021 genindføres en positivliste, som betyder, at ordningen kun kan anvendes med fokus på energi- og klimaforbedringer samt bedre adgangsforhold.

Pengene i Landsbyggefonden skal aktiveres
Der peges videre på, at Landsbyggefonden har en kø på renovering af 72.000, primært ældre, boliger til en samlet omkostning på 18,4 milliarder kroner.

Beløbet dækker over 453 projekter, hvoraf hovedparten kan sættes i værk med meget kort varsel. Køen er udtryk for et renoveringsefterslæb opbygget siden 2010.

Aktivering af disse projekter påvirker ikke statens finanser, idet Landsbyggefondens midler er opsparet af beboerne i den almene boligsektor.

En stor del af projekterne har et omfang på under 40 millioner kroner, og de egner sig derfor i mange tilfælde til mindre og mellemstore virksomheder.

Igangsætning af disse projekter betyder konkret, at de skaber umiddelbar aktivitet hos rådgivere og arkitekter.

BygTek bringer senere i dag et interview med direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri om ikke mindst forslagene til energiforbedringer

Læs mere om Byggeri

6/4 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.