left banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Også lærlinge får del i hjælpepakkerneVirksomhederne kan også få løntilskud til lærlinge, når de ikke er på skoleophold

Også lærlinge får del i hjælpepakkerne

Der har i forbindelse med de forskellige hjælpepakker været rejst tvivl om lærlinges retsstilling i forhold til at modtage lønkompensation og virksomhedernes ret til samme

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Men i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard slået fast, at lærlinge/elever omfattes af muligheden for hjemsendelse med lønkompensation dog på en række betingelser.

- Der kan gives et tilskud pr. lærling/elev til virksomheder, hvis virksomheden er en del af lønkompensationsordningen. Det indebærer blandt andet, at virksomheden fastholder og udbetaler løn til mindst 30 procent eller 50 af sine medarbejdere frem for at afskedige dem. Medarbejderne hjemsendes, mens virksomhederne delvis kompenseres for lønudgifterne. Virksomheden må ikke afskedige medarbejdere, mens de modtager kompensation, oplyser ministeren.

Ingen kompensation under skoleophold
Tilskuddet fra staten er på 90 procent af lønnen, og det er en forudsætning at lærlingen modtager sin normale løn. Dog kan virksomhederne ikke få lønkompensation i de perioder, hvor lærlingen er på skoleophold, fordi virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter i disse perioder.

Desuden er det en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen i det omfang det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt.

Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet. En eventuel hjemsendelse fører IKKE til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre det indstilles af det faglige udvalg.

Skal også afvikle ferie
Hvis eleven er i prøvetid, suspenderes denne i perioden, hvor virksomheden modtager lønkompensation.

Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen, herunder krav om, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager.

Det er staten, som finansierer 90 procent af lønnen for lærlinge, der kommer under ordningen, mens virksomheden finansierer resten.

Lærlinge skal ligesom andre lønmodtagere afvikle fem fridage i lønkompensationsperioden

Læs mere om Byggeri

31/3 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.