Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Omsætningsfremgang for MTH

MTH Groups omsætning steg 22 procent til 2 milliarder kroner i tredje kvartal 2017, hvor det lå på 1,6 milliarder kroner i samme periode sidste år

Del artiklen på

Driftsresultatet før særlige poster steg til 65 milliober kroner fra -4 mio. kr. i sammenligningsperioden, og driftsmarginen før særlige poster udgjorde således 3,3 %.

Den positive udvikling var drevet af projektudviklingssalg samt et højere aktivitetsniveau. Den forbedrede indtjening blev realiseret trods fortsat høj aktivitet på større tilbud samt omkostninger til implementering af ny it-platform.

Stabil ordreindgang og tildeling af nye kontrakter

Ordreindgangen i tredje kvartal var på niveau med samme periode sidste år og udgjorde 1,2 mia. kr., mens ordrebeholdningen var 7,0 mia. kr. mod 8,3 mia. kr. i samme kvartal sidste år. Flere vundne ej kontraherede opgaver forventes ordreregistreret i fjerde kvartal i år. Endvidere arbejder koncernen på en række samarbejdsaftaler og projektafklaringsfaser, herunder et nyt IKEA-varehus i København, som skal føre til indgåelse om endelige ubetingede aftaler.

I tredje kvartal blev MTH Group tildelt betingede kontrakter vedrørende blandt andet byudviklingsprojektet Vinge i Frederikssund (0,6 mia. kr.) og renovering af Lundevænget i København (0,4 mia. kr.). Vundne ej kontraherede opgaver udgjorde sammenlagt 1,6 mia. kr. mod 0,7 mia. kr. sidste år.

- Vi fastholdt det høje aktivitetsniveau i koncernen i tredje kvartal og løftede indtjeningen efter en god udvikling i projektudviklingssalget. Samtidig blev vi tildelt kontrakter på flere spændende projekter, mens vi fortsatte det målrettede arbejde på større tilbud, som skal bidrage til at styrke ordrebeholdningen og lønsomheden i den kommende tid, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Forventningerne til omsætning og driftsresultat fastholdes
På baggrund af udviklingen år til dato og de fortsat positive markedsudsigter samt ordrebeholdningen fastholder MTH GROUP forventningerne om en omsætning omkring 7,2 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster i niveauet 150-200 mio. kr. i 2017.
Set i lyset af afgørelsen i Robin Rigg, samt vurdering af igangværende garantisager på gamle afsluttede offshore-projekter, øges risikohensættelsen til offshore garantiforpligtelser, som løber til 2021, med yderligere 100 mio. kr. Særlige poster forventes herefter at udgøre -125 mio. kr. i 2017.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, og den faktiske udvikling kan derfor afvige fra det forventede.

-jhn

Læs mere om Byggeri

10/11 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder