Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Planer om Hærvejsmotorvej skaber usikkerhedOle Birk Olesen afventer VVM-redegørelser for forskellige linieføringer af en Hærvejsmotorvej

Planer om Hærvejsmotorvej skaber usikkerhed

Flere kommuner forsøger at blive koblet på projektet, og borgere kommer i kemme med deres boliger, som ejendomsmæglere betegner ’usælgelige’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Debatten om en kommende midtjysk motorvej – Hærvejsmotorvejen – betyder, at stadig flere kommuner forsøger at blive koblet på projektet.

Senest har borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Lauersen, rettet henvendelse til Folketinget og påpeget, at den kommende VVM undersøgelse af strækningen Hobro-Viborg-Give bør udvides til også at inkludere området fra Hobro og op til Aalborg.

I de foreliggende planer for en Hærvejsmotorvej er der peget på fire forskellige motorvejskorridorer, som alle har det til fælles, at de kobles på E45 omkring Hobro.

Stigende trafik
Inden der igangsættes en VVM undersøgelse af strækningen Hobro-Viborg-Give er det Vesthimmerlands ønske, at strækningen op til Aalborg inkluderes, når nu man alligevel igangsætter arbejdet:

- Udviklingen i trafikken på netop strækningen mellem Hobro og Aalborg viser stigende trafik, kø især i myldretiden (morgen og eftermiddag), og desværre ses der også flere uheld.
Etableringen af en Midtjysk Motorvej vil med al sandsynlighed skabe mere trafik på E45
nord for Hobro og vil med tiden presse strækningen. Det vil belaste strækningen yderligere,
og vi kan risikere at strækningen danner flaskehalse for resten af vejnettet i Nordjylland til
stor gene for den øvrige godstransport, pendling og mobilitet i Nordjylland, slutter borgmester Per Bach Lauersen.

Afledte konsekvenser
I et svar til SF’s politiske ordfører Karsten Hønge oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA), at der nu også undersøges en mere vestlig løsning til Haderslev, samt en løsning der kombinerer ny motorvej med udbygning af E45 på en strækning mellem Haderslev og Kolding Syd:

- Vejdirektoratet forventer i sommeren 2019 at kunne offentliggøre en VVM-redegørelse,
med et antal alternative løsninger og vurdering af de afledte konsekvenser og fordele/ulemper af disse løsninger. Herefter vil der blive gennemført endnu en offentlig høring, hvor alle vil have mulighed for at kommentere de konkrete løsningsforslag, oplyser ministeren.

Vurdering afvist
Karsten Hønge påpeger, at flere borgere allerede har fået afvist en vurdering fra ejendomsmæglere, da husene ifølge disse er ”usælgelige, så borgerne ikke har reel mulighed for at flytte.

Han beder derfor ministeren, når den endelige beslutning om linieføring er truffet, at medvirke til en særlig hurtig ekspropriation som set i forbindelse med Togfonden – også selvom der ikke med det samme sættes penge af til at gennemføre hele projektet?

Ingen trøst
Ministeren har imidlertid ikke megen trøst til de berørte boligejere:

- Planlægningen af et stort vejprojekt påvirker desværre rigtig mange mennesker på grund af usikkerheden omkring deres boliger og ejendomme. Mulighederne for, at borgere kan opnå fremrykket ekspropriation er reguleret af Vejlovens bestemmelser, forklarer Ole Birk Olesen og henviser til reglerne om, at Transportministeren efter anmodning fra ejeren i særlige tilfælde kan overtage en ejendom.

Det kræver dog, at ejendommen ’berøres særligt indgribende’ af en aktivitet i forbindelse med projekteringen eller anlægget af nye statsvejsanlæg før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Først politisk beslutning
Denne bestemmelse kan dog først benyttes, når der på grundlag af en VVM-redegørelse er truffet beslutning om et nyt vejanlæg.

Bestemmelsen vil også kunne anvendes, hvis der er truffet beslutning om gennemførelse af et anlægsprojekt i forbindelse med en politisk aftale, eller hvis der ved en sådan aftale er besluttet, at der skal arbejdes videre med en bestemt linjeføring.

- Det er min opfattelse, at der skal træffes en politisk beslutning om projektet, når VVM-redegørelsen og en indstilling fra Vejdirektoratet foreligger, og at vi på den baggrund skal anvende vejlovens muligheder for at afhjælpe vejprojektets gener for de grundejere, der er direkte påvirket af vejprojektet, slutter transportministeren.

Læs mere om Byggeri

22/5 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder