left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Politikere forgår – transportkorridorer bestårKøge Bugt Motorvejen er trods flere udvidelser stadig stærkt overbelastet

Politikere forgår – transportkorridorer består

Folketingets Transportudvalg har præsenteret to beslutningsforslag om at ophæve arealreservationer i såvel den nordlige Ring 5-transportkorridor som den sydlige.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Forslaget er opdelt i to dele, fordi der er forskellige partier bag forslagene. Bag forslaget om at fjerne arealreservationerne i den nordlige Ring 5 korridor står De Radikale, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige, mens De Konservative ikke bakker op om at fjerne arealreservationerne i den sydlige korridor.

Der er imidlertid ikke flertal for nogle af de to forslag, fordi både Socialdemokratiet, Venstre og Liberal Alliance er imod.

Ifølge bemærkningerne fra Transportudvalget, skyldes det, at der, at der pågår en undersøgelse af den nordlige del af Ring 5-transportkorridoren med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer eller en ophævelse af korridoren.

Fordele og ulemper
Socialdemokratiet, Venstre og LA anerkender, at der er ’vigtige lokale og naturmæssige hensyn at tage’ i den samlede vurdering af den nordlige Ring 5-transportkorridor.

Samtidig anerkendes behovet for at tage hensyn til borgere og virksomheder, som er berørte af arealreservationen:

- Socialdemokratiet, Venstre og LA er enige om, at en beslutning i relation til Ring 5-korridoren skal træffes på baggrund af konkrete analyser, som redegør for fordele og ulemper ved forskellige muligheder for kapacitetsudbygningen i og omkring Ring 5-korridoren, hedder det videre.

De tre partier vil derfor afvente, at der foreligger et beslutningsgrundlag fra Vejdirektoratet, før end der træffes beslutning om den nordlige del af korri dorens fremtid.

Beklager dybt
De øvrige partier, der stod bag beslutningsforslagene ’beklager dybt’, at en beslutning om ophævelse af arealreservationerne i den nordlige Ring 5-korridor endnu engang er blevet udskudt:

- Lodsejerne langs linjen derfor på sjette årti leve i uvished, ligesom en alternativ sammenhængende og bæredygtig plan for både transport og trafik i regionen bliver udskudt og med stor sandsynlighed ikke kan indgå i de kommende forhandlinger om et nyt transportforlig, hedder det.

Martin Lidegaard fra De Radikale har på baggrund af beslutningsforslaget bedt transportminister Benny Engelbrecht om at arbejde for, at den endelige rapport over analysearbejdet om arealreservationerne af Ring 5-transportkorridoren forelægges Folketinget i begyndelsen af 2021, så det sikres, at der foreligger et beslutningsgrundlag for arealreservationerne forud for indgåelse af en ny infrastrukturaftale.

Vil ikke fremskynde analysen
Transportministeren henviser i sit svar til, at Vejdirektoratet er ved at gennemføre analyser omhandlende Ring 5:

- Efter min mening er det vigtigt, at der træffes beslutninger på baggrund af solide beslutningsgrundlag. Jeg ser på den baggrund ikke mulighed for at fremskynde Vejdirektoratet afleveringsfrist, som er ultimo 2021. Et flertal i Folketinget kan naturligvis til enhver tid vælge at træffe beslutninger i relation til Ring 5 på det grundlag, som flertallet finder tilstrækkeligt – herunder før det faglige analysearbejde er færdiggjort, lyder svaret fra Benny Engelbrecht.

Læs mere om Byggeri

25/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.