Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Prisbelønnet byggeri binder Vejle sammen

Prisbelønnet byggeri binder Vejle sammen

Slusen ved omløbsåen, der blev indviet i september sidste år, blev i sidste uge kåret som et af Vejles mest vellykkede byggeprojekter i 2016, da Vejle Kommune uddelte Vejleprisen

Del artiklen på

Det var særligt De Fem Søstre, der løb med opmærksomheden, da Vejle Kommune i sidste uge kårede byens seneste arkitektoniske perler, men også Slusen ved omløbsåen - og arkitekterne bag, SLA Arkitekter - fik anerkendelse med hjem.

Slusen og reguleringsbygværkets primære formål er at regulere vandtilstrømningen fra Grejs Å og afskærme Omløbsåen fra stormflod i Vejle Fjord. Via slusens pumper kan man kunstigt sænke vandstanden i Omløbsåen, som er det mest udsatte område i Vejle - og dermed mindske risikoen for oversvømmelser. Men prisen blev givet af helt andre årsager.

Et rekreativt rum i byen
Arkitekterne fik til opgave at designe hele 'overbygningen', så der blev skabt nye rekreative muligheder for vejlenserne og bedre sammenhæng i området.

- Arkitekterne er lykkedes med en konstruktion, der opfylder flere formål. Dels har de skabt et rekreativt rum og opholdssted, der indbyder til pauser - i læ og med solen i ansigtet. Dels har de med flydebroen givet mulighed for, at man som besøgende kan komme helt ned til vandet. I forhold til hvor mange vandløb, vi har i Vejle, er det faktisk begrænset, hvor mange steder man kan komme helt tæt på vandet. Nu har man her - helt centralt i byen - mulighed for komme ned med sin kano eller kajak og få glæde af vandet, forklarer Kjartan Ravn, der er civilingeniør hos Vejle Spildevand og ansvarlig for Vejle Spildevands del af slusebyggeriet.

Èt forløb fra gågaden til DGI-huset
En anden væsentlig opgave for arkitekterne var at skabe sammenhæng i området - og at tænke slusebyggeriet ind i de eksisterende omgivelser og stiforløb.

- Det er lykkedes at gøre byggeriet til en afgørende og integreret del af det stiforløb, der er etableret fra gågaden og nu via slusen fortsætter gennem området med De Fem Søstre og helt ned til DGI-byen. Slusen er på den måde en del af et sammenhængende system - udover at den har en funktion i sig selv, fastslår Kjartan Ravn, der også fremhæver belysningen som særligt vellykket:

- Man har formået at udnytte de muligheder, der er med farverig, moderne belysning, så slusen om aftenen og natten ikke fremstår som en stor mørk klods, men også her er et hyggeligt og trygt sted at færdes. Det, tror vi, har stor betydning for vejlenserne.

Effektiv teknik behøver ikke være grimt
Der var i designprocessen stort fokus på, at teknikken og slusens praktiske funktion ikke skulle pakkes væk - men integreres i løsningen.

- Arkitekterne har arbejdet meget med åbne strukturer blandt andet via en række gennemsigtige riste, så man - når man kigger ned - ser vandet og kan følge med i flowet. Ligesom de indgraverede fisk på fliserne tydeligt signalerer, at man befinder sig ovenpå et vandløb og noget værdifuld natur, forklarer Kjartan Ravn, der samtidig understreger, at man hos Vejle Spildevand ikke ser noget modsætningsforhold mellem en effektiv praktisk funktion og en flot løsning til gavn for borgerne:

- Det er en af vores væsentligste værdier at være en god nabo, så for os er det en selvfølge, at arkitekter og ingeniører arbejder sammen om at finde den optimale løsning, som både tilfredsstiller de praktiske behov og tekniske krav - og er til glæde for områdets beboere og besøgende. Det behøver nemlig ikke være dyrere, hvis man tænker det ind fra starten. Og den holdning deler Vejle Kommune heldigvis, så på den måde har vejlenserne fået nogle nye muligheder i byrummet.

Flot modtagelse - også uden for Vejle
Også direktør i Vejle Spildevand, Mikael Schultz, er begejstret for det nye byggeri - og den modtagelse, det har fået:

- Slusen har indtil videre været i funktion 4-5 gange, og selvom vi fortsat er i en indkøringsfase, kan vi konstatere, at den rent praktisk virker efter hensigten. Men vi glæder os mindst lige så meget over, at vi får så mange positive tilkendegivelser fra byens borgere - og over at se, at de bruger den. Samtidig oplever vi fortsat stor interesse fra vores forsyningskollegaer og rådgivende ingeniører, der også her et helt år efter åbningen kommer på besøg for at se anlægget og få del i vores erfaringer. Så det er en stor fornøjelse at se, at den store investering, som det var, har båret frugt, slutter Mikael Schultz.

-jhn

Fakta: Om Vejle Spildevand
Vejle Spildevand blev stiftet i april 2010. Selskabet sørger for afledning af regn- og spildevand, herunder rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune.

I alt behandles årligt ca. 10-16 mio. m3 spildevand fra ca. 170.000 PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med).

Selskabet har en årlig omsætning på ca. 190 mio. kroner, en egenkapital på over 3 mia. kroner samt en medarbejderstab på 45 veluddannede medarbejdere. Vejle Spildevand har ca. 1.800 km kloakledninger, over 350 pumpestationer samt 9 renseanlæg.

Vejle Spildevand dækker hele Vejle Kommune.


Læs mere om Byggeri

10/10 2017
AfskærmningAlu stigerArbejdsmiljø-koordineringBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring pladerBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygherrerådgivningBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLamellerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerNedbrydningNedrivningOmbygningOptimering af arbejdsgangePanelerPavillonerPerforerede panelerPortautomatikPorteRabatkoderRådgivningRenovering - ombygningRullestilladsSandwichpanelerSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVægbeklædningVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder