Aktuelle nyheder - Byggeri

Rapport: MgO skader for 800 millioner kronerHidtil havde Byggeskadefonden håbet, at halvdelen af MgO-pladerne, der er brugt som vindspærre kunne blive siddende - men det afliver ny rapport – de suger alle fugt

Rapport: MgO skader for 800 millioner kroner

Det kommer formentlig til at koste 800 millioner kroner at få udbedret MgO skaderne i de 69 almennyttige nybyggerier og renoveringer Bunch Bygningsfysik har undersøgt for Byggeskadefonden, viser afsluttende rapport

Del artiklen på
Bunchs Bygningsfysik har på vegne af Byggeskadefonden undersøgt i alt 69 almennyttige nybyggerier og renoveringer, der har brugt de skandaleombruste MgO-vindspærreplader. Plader der først opsuger udeluftens fugt og siden afgiver den igen, hvorefter søm, skruer, beslag og profiler korroderer, mens træværk nedbrydes af råd og svamp.

Skaderne berører i alt 11.195 boliger i de 69 bebyggelser, der har fået lagt i alt 235.000 m2 MgO-plader. Her vil formentlig alle skulle udskiftes før eller siden, fordi de alle sammen suger fugt. En udgift Bunchs Bygningsfysik har skønnet vil løbe op i sammenlagt 800 millioner kroner.

Heraf er det dog kun cirka halvdelen af beløbet, der eventuelt skal dækkes ind af Byggeskadefonden, da resten er afleveret efter 6.marts, hvor problemet blev kendt.

- Det er rigtig mange penge, fordi vi havde håbet på, at cirka halvdelen af pladerne kunne blive siddende. Men vi trøster os så med at antallet af skader ikke er ligeså stort som, vi havde frygtet, siger sekretariatschef i Byggeskadefonden Ole Bønnelycke.

De fleste plader skal udskiftes
Konkret risikerer Byggeskadefonden at skulle dække skader, der berører i alt 5.568 boliger fordelt på 48 bebyggelser. Her vil sagerne blive vurderet som ved enhver anden byggeskade. Men selv om Byggeskadefonden vurderer at alle MgO pladerne skal udskiftes inden for en årrække er alle skaderne ikke akutte.

- Der er 11 sager, hvor skaderne er så omfattende, at vi skal have gang i en udbedring snarest muligt for ikke at risikere facadeplader, der falder ned på grund af gennemtærede beslag. Her vil ejerne af bygningerne nu blive opfordret til at anmelde skaden. Resten vil blive holdt under observation ved at der bliver installeret fugtmålere og ved at der foretages en løbende inspektion så der bliver fuldstændigt styr på, hvordan skaderne udvikler sig, siger Ole Bønnelycke.

Undersøgelsen fra Bunch Bygningsfysik placerer ikke noget ansvar for skaderne, men Ole Bønnelycke understreger, at i det omfang det er muligt vil Byggeskadefonden rejse erstatningssager for at få nogle af udgifterne hjem igen.

-jhn

Rapportens hovedkonklusioner er, at MgO-pladerne:


- er uegnede til anvendelse som vindspærre i det danske klima
- I de fleste tilfælde bør udskiftes
- I nogle tilfælde kan udskiftning udskydes til senere
- Indeholder saltet MgCl2, der er vandsugende allerede fra 33 % RF
- Afgiver vand efter ca. 7 døgn ved 90 % RF, hvilket er normalt i vinterhalvåret i DK
- Med tiden mister deres sammenhængskraft, fordi deres bindemiddel dekomponerer ved 95 % RF
- Medfører korrosion på tilstødende, ikke rustfri metaldele, når pladerne afgiver saltholdigt vand
- Medfører, at tilstødende trædele bliver mere fugtsugende end normalt træ, når det opfugtes af saltholdigt vand
- Kan medføre skimmelvækst, fordi deres pH-værdi ofte er lavere end de anførte ca. 10 i produktbladene, hvilket ellers ville have forhindret skimmelvækst. Der er desuden et relativt højt indhold af træfibre i pladerne. Desuden vil pH-værdien med tiden falde på grund af karbonatisering.
- Problemerne skyldes ikke manglende ventilation af hulrummet bag beklædningen. Tværtimod vil øget ventilation fremme fugtoptagelsen i pladerne.

Om udbedring af skaderne:
- Hvis pladerne sidder på et træskelet, der har opsuget salte fra pladerne må trædelene behandles inden genopsætning af ny vindspærre.
- Det vil her være nødvendigt at imprægnere trædelene mod skimmelssvamp og blåsplint, samt på anden vis at sikre – eksempelvis med et skillelag mod fugtoptagelse.
- Der er igangsat forsøg med imprægnering af MgO-pladerne for at reducere fugtoptagelsen så meget at en udskiftning kan undgås. Dette er dog problematisk, idet pladerne skal bevare deres diffusionsåbenhed, og der derfor ikke kan lukkes for lufttilførslen.
- Hvis der er anvendt forzinkede søm, skruer og beslag skal disse facader prioriteres højt i renoveringssammenhæng, idet der kan være en risiko for at facadebeklædningen falder ned.
- Hvis MgO-pladerne sidder på stålskelet, skal skelettet i nogle tilfælde udskiftes helt eller delvis.


Læs hele rapporten her(Hentes i øverste højre hjørne):http://www.bsf.dk/erfaformidling/vindsp%C3%A6rreplader/

Læs mere om Byggeri

23/9 2015
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.