Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Rød regering med mange løfter - men hvor skal pengene komme fra?

Rød regering med mange løfter - men hvor skal pengene komme fra?

Aftalen mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og SF åbner nu for, at Mette Frederiksen i dag eller senest i morgen kan indtage Statsministeriet og overtage magten i Danmark.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der er tale om noget, der nærmest kan betegnes som en ’ønskeliste’ med en masse udgiftskrævende velfærdsforslag - og lempelser i udlændingepolitikken - men uden fuld finansiering. Der må derfor imødeses nogle meget spændende finanslovsforhandlinger til efteråret.

Der er nemlig  tradition for, at regeringen selv stiller med flertallet for sin første finanslov efter magtovertagelsen, og man skal næppe vente, at oppositionen vil hjælpe Mette Frederiksen med at finde finansieringen, mens hun kan bruge pengene sammen med sine regeringsstøtter.

Energieffektiviseringer på dagsordenen
Aftalen indeholder dog på en række områder forslag, der vil berøre byggeriet og anlægssektoren.

Det gælder på klimaområdet blandet andet en aftale om infrastruktur, ’så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår’ Her peges på investeringer i den kollektive transport og cyklisme.

Desuden skal handlingsplanen for klimaområdet omfatte energieffektiviseringer med blandt andet krav til energibesparelser i offentlige bygninger. Desuden peges der på en national strategi for bæredygtigt byggeri og ’en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring’.

For at mindske skadelige kemikalier i hverdagen genindføres afgiften på skadelige stoffer som PVC, ftalater og PVC-folier.

Udenlandsk arbejdskraft uden for EU
De Radikale fik deres ønske opfyldt om muligheden for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU.

Der skal dog være tale om arbejdskraft på minimum faglært niveau, som ’hurtigt og ubureaukratisk’ skal kunne komme til Danmark.

Den kommende beskæftigelsesminister får bemyndigelse til at definere indenfor hvilke stillingsbetegnelser, der kan rekrutteres, og det skal ske på baggrund af ’objektive kriterier for manglen på arbejdskraft’

Forudsætningen bliver, at arbejdsgiverne lever op til danske løn- og ansættelsesvilkår og ’deres samfundsmæssige pligter for eksempel i form af at tage ansvar for uddannelse af lærlinge og elever’.

Styrket indsats mod social dumping
Regeringen vil også forbedre arbejdsmiljøet og styrke indsatsen mod social dumping gennem flere permanente økonomiske midler til Arbejdstilsynet og forhøjelse af erstatningssummerne ved arbejdsskader:

- Derudover vil en ny regering sætte bredt ind i indsatsen mod social dumping, herunder fastholde en stærk fælles myndighedsindsats, gennemføre flere kontroller og skærpe straffene for brugen af illegal arbejdskraft, hedder det i regeringsudspillet.

Ikke råd til at bo i de store byer
Og så skal der bygges flere boliger:

- I de større byer har mange mennesker med almindelige lønninger ikke råd til at bo. For at imødegå det, er der blandt andet brug for et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger, samt at kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt, mener de fire partier.

Læs mere om Byggeri

26/6 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder