Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

RUT ind i kampen mod mafiavirksomhederErhvervsminister Brian Mikkelsen (C)

RUT ind i kampen mod mafiavirksomheder

Danske bygherrer skal kunne indhente information, om en virksomhed står på de italienske myndigheders hvidliste over virksomheder uden forbindelse til mafiaen: - Det vil være helt naturligt, at den oplysning kommer i RUT, siger beskæftigelsesministeren

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) oplyser i et svar til Finn Sørensen fra Enhedslisten, at EU’s udbudsdirektiv indeholder en række obligatoriske udelukkelsesgrunde, hvorefter en ordregiver SKAL udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsprocedure.

Finn Sørensen havde i et spørgsmål spurgt, om det er rimeligt, at et firma, der er udelukket fra at byde på offentlige byggeopgaver under EU-udbudsregler i Italien, kan give tilbud på EU-udbud i Danmark, og hvad ministeren vil gøre for at forhindre, at det kan ske.

Ifølge Brian Mikkelsen er de ’obligatoriske udelukkelsesgrunde’ implementeret i Udbudsloven, og derfor er en ordregiver forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, hvis tilbudsgiveren ikke på ’behørig vis’ kan dokumentere, at denne ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

Self-cleaning
Brian Mikkelsen understreger, at en tilbudsgiver, der er udelukket fra at byde på offentlige byggeopgaver udbudsregler i Italien, kan give tilbud på EU-udbud i Danmark.

Men det er ellers, hvad der er sket på den århusianske letbane, hvor en virksomhed, der er udelukket fra offentlige udbud i Italien, fordi virksomheden ikke kan optages på en ’mafia hvidliste’, har udført arbejde på letbanen.

Ministeren slår dog samtidig fast, at en tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, har mulighed for at ’rense sig selv’ (self-cleaning), og derefter har tilbudsgiveren mulighed for at deltage i et udbud.

Kan ikke udelukkes
Det er ordregiver, der ud fra en konkret vurdering tager stilling til, om tilbudsgiveren har dokumenteret sin pålidelighed tilstrækkeligt i form af self-cleaning.

- En offentlig ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig. Det kan forekomme, at en tilbudsgiver, der ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation i ét udbud, efterfølgende foretager self-cleaning. På den måde vil en tilbudsgiver efter behørig self-cleaning ikke være omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund og vil således ikke kunne udelukkes fra efterfølgende offentlige udbud oplyser erhvervsminister Brian Mikkelsen

Formålet med RUT
Finn Sørensen beder samtidig beskæftigelseminister Troels Lund Poulsen (V) erkende, at en eventuel registrering i RUT af, om udenlandske virksomheder er omfattet af obligatoriske udelukkelsesgrunde i offentlige udbud i hjemlandet, ikke i sig selv forhindrer, at de kan deltage i EU-udbud af danske offentlige byggeopgaver.

Ministeren understreger i sit svar, at formålet med RUT først og fremmest er at stille oplysninger til rådighed for de danske myndigheder, der derved får bedre mulighed for at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, overholder danske regler:

- Der skal ikke herske tvivl om, at de udenlandske virksomheder, der kommer her til landet, skal overholde de regler, vi har i Danmark, skriver ministeren blandt andet.

Medansvar
Derudover stiller RUT oplysninger til rådighed for blandt andre arbejdsmarkedets parter, ligesom eksempelvis en bygherre eller en hovedentreprenør kan få adgang til visse oplysninger i RUT.

Det skyldes et princip om, at både bygherrer og entreprenører har et medansvar for, at der er ordnede forhold på danske byggepladser:

- Det ansvar kan de bedre løfte med de oplysninger, som vi stiller til rådighed. Jeg har på baggrund af sagen om den italienske virksomhed ved Aarhus Letbane tilkendegivet, at jeg vil have undersøgt, hvordan vi sikrer, at danske bygherrer kan få information om, hvorvidt en virksomhed står på de italienske myndigheders hvidliste over virksomheder uden forbindelse til mafiaen. Det vil være helt naturligt, at den oplysning kommer i RUT. Jeg hjælper gerne med at stille oplysningerne til rådighed, men bygherrerne må også gøre en indsats for at informere sig om de virksomheder, de indgår aftaler med, mener Troels Lund Poulsen.

Udbudsretlig forpligtelse
Erhvervsministeriet har over for beskæftigelseministeren oplyst, at en tilbudsgiver, der enten før eller under udbudsproceduren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforelæg for eksempelvis handlinger begået som led i en kriminel organisation, skal som altovervejende hovedregel udelukkes fra det konkrete udbud, med mindre vedkommende tilbudsgiver altså kan dokumentere en ’self-cleaning’:

- Den udbudsretlige forpligtelse til at udelukke tilbudsgivere omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund er ufravigelig og uafhængig af en eventuel registrering af den pågældende tilbudsgiver i RUT, slutter Troels Lund Poulsen.

Supplerende spørgsmål
Svarene fra ministrene får dog ikke Finn Sørensen til at holde op med at grave i sagen. Han har derfor stillet en række supplerende spørgsmål, hvor han blandt andet vil vide, om ministeren vil bede om en redegørelse hos bygherren af Århus Letbane og den nye Storstrømsbro.

Han ønsker oplyst, hvad bygherren/udbudsgiveren som offentlig ordregiver har gjort for at sikre sig, at tilbudsgiverne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Samtidig vil Finn Sørensen vide, om en offentlig kontrakt med privat leverandør er ulovlig, hvis udbyderen har undladt at leve op til sine forpligtelser i forhold til at kontrollere, om tilbudsgivere på den pågældende opgave er omfattet af obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Ikke mindst ønsker Enhedslistens folketingsmedlem en redegørelse for den italienske og tyske anti-mafialovgivning, samt om andre EU-lande har gennemført lignende lovgivning.
Læs mere om Byggeri

9/11 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder