left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Scandlines fortsætter kamp for fair konkurrence på Femern Bælt

Scandlines fortsætter kamp for fair konkurrence på Femern Bælt

Scandlines har fortsat en række uafklarede retssager mod staten i forhold til finansieringen af den faste Femern-forbindelse.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Scandlines har i et høringssvar slået fast, at man agter at fortsætte færgedriften på Rødby-Puttgarten – også efter at den faste Femernforbindelse er åben og dermed undergrave den forventede økonomi i den faste forbindelse.

I høringssvaret oplyser Scandlines, at det er bekymrende, at Transportministeriet fortsat ikke anerkender, at ’staten driver en forretning igennem de etablerede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg’.

Der peges på en række faktorer, hvor staten ifølge Scandlines i perioden december 2018 til marts 2020 har ignoreret sine forpligtelser til at sætte statsstøtten til Femern A/S på pause, idet statsstøtten i denne periode ikke har været godkendt af EU Kommissionen, og at ’statsstøtte i sin natur er konkurrenceforvridende’.

Mange spørgsmål
Samtidig peges der blandt andet på, at i EU Kommissionens 2020 statsstøttegodkendelse for Femern A/S forpligtes den danske stat til, at Femern A/S skal betale en provision på to procent for sin adgang til statsgaranterede lån og genudlån, men at størstedelen (1,85 procent) af den
provision forbliver i Sund & Bælt der er moderselsksab til Femern A/S og A/S Femern Landanlæg:

- I givet fald har EU kommissionen godkendt denne? Har EU Kommissionen været bekendt med denne struktur, inden EU Kommissionen godkendte Femern A/S statsstøttemodel i 2020? spørger Scandlines

- Det forekommer mildt sagt kreativt at omklassificere en planlagt og frivillig dividende fra
Femern A/S til A/S Femern Landanlæg til nu at være en pålagt provision, noterer færgeselskabet.

Annullationssøgsmål
I et svar på henvendelsen understreger transportminister Benny Engelbrecht blandt andet, at det hele tiden har været regeringens holdning, at finansieringen af Femern
Bælt-forbindelsen ikke er omfattet af statsstøttereglerne.

- Regeringen har anlagt et annullationssøgsmål ved EU’s domstole, hvor regeringen gentager og udbygger sin argumentation for, at Femern A/S ikke udøver ’økonomisk aktivitet’ omfattet af EU’s statsstøtteregler, og at Femern A/S under alle omstændigheder ikke skal være omfattet af statsstøttereglerne før i driftsfasen. Et hovedsynspunkt i den forbindelse er, at Femern A/S udfører en myndighedsopgave, og at Femern A/S ikke er underlagt en sædvanlig markedsøkonomisk logik om kommerciel udnyttelse af infrastrukturen, således som Kommissionen synes at forudsætte i sin afgørelse, forklarer ministeren.

Kan ramme en Kattegatforbindelse
Der henvises til, at EU-Kommissionen, da den indledte den formelle undersøgelsesprocedure, selv gav udtryk for tvivl om, Femern A/S overhovedet er omfattet af EU’s statsstøtteregler.

- Spørgsmålet er derfor også ganske principielt. Tre andre medlemsstater, Tyskland, Belgien og Luxembourg, har interveneret i sagen til støtte for Danmark, og en dom fra EU’s domstole må forventes at have vidererækkende betydning for både Kommissionen og den danske regering. Spørgsmålet kan endvidere være af væsentlig relevans for andre danske eksisterende og fremtidige brugerbetalte infrastrukturprojekter, For eksempel en Kattegat-
Forbindelse, skriver Benny Engelbrecht.

EU-Kommissionen er orienteret
Det fremgår videre, at EU-Kommissionen er blevet orienteret om lånemodellen med penge, der går tilbage til Sund og Bælt:

- Kommissionen har oplyst, at det afgørende i relation til betaling af garanti- og låneprovisionen på to procent p.a. er, at provisionen betales af Femern A/S, og at der ikke betales på en måde, der indebærer ny statsstøtte. Scandlines er blevet gjort bekendt med orienteringen af Kommissionen i den verserende forbudssag ved Københavns Byret. Ministeriets drøftelser med Kommissionen under den formelle undersøgelsesprocedure forud for statsstøtteafgørelsen af 20. marts 2020 er fortrolige, oplyser ministeren.

 

Læs mere om Byggeri

26/2 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.