bygma
bygma
scroll
Skatteministeriet har åbenbart ikke forstand på skattelovgivningDer er langt fra Skatteministeriets glaspalæer til virkelighedens verden

Skatteministeriet har åbenbart ikke forstand på skattelovgivning

Den private virksomhed, Kammeradvokaten, har modtaget næsten 190 millioner kroner fra staten i forbindelse med rådgivning om udarbejdelsen af det nye ejendomsvurderingssystem

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det fremgår af et svar fra skatteminister Jeppe Bruus (S) til Morten Messerschmidt fra DF. Jeppe Bruus, at det er en særdeles god forretning at optræde i rollen som statens advokat, Kammeradvokaten.

Morten Messerschmidt, der selv er uddannet jurist, har bedt skatteministeren bekræfte, at Kammeradvokaten har faktureret Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 66.000 timer i forbindelse med udviklingen og omlægningen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Af ministerens svar kan man konstatere, at der ikke er anvendt 66.000 timer, men hele 87.858 timer til sagen i perioden 2015-2023, og at prisen for det pågældende arbejde har været 189,6 millioner kroner – svarende til en timepris på 2158 kroner.

Færre konsulenter
Det vil nok undre mange, at det er nødvendigt for staten, der selv har hundreder af jurister ansat - og at det i den forbindelse ofte hævdes, at ’landets dygtigste jurister er ansat i Justitsministeriet’ - at benytte næsten 88.000 timer til en pris 2158 kroner til ekstern juridisk vurdering af det nye ejendomsvurderingssystem.

Skatteminister Jeppe Bruus understreger i sit svar blandt andet, at ’Skatteministeriet har et stort fokus på at nedbringe forbruget af konsulenter, herunder ekstern juridisk bistand’:

- Udviklingen af det nye ejendomssystem og transformationen af ejendomsbeskatningen er en stor og kompleks opgave, og derfor har det været nødvendigt at trække på ekstern juridisk bistand for at sikre lovmedholdelighed samt borgernes retssikkerhed, noterer ministeren.

Løbende behov fremover
Ifølge Jeppe Bruus har Kammeradvokaten derfor blandt andet ydet bistand ’vedrørende. afklaring af juridiske problemstillinger forud for udarbejdelsen af det nye lovgrundlag, juridiske vejledninger og borgerrettede meddelelser’:

- Kammeradvokaten har derudover også bistået til sikring af lovmedholdeligheden af kravene til det nye ejendomsvurderingssystem osv. I takt med transformationen af ejendomsområdet er Skatteministeriet lykkedes med at reducere anvendelsen af Kammeradvokaten væsentligt. Størstedelen af de planlagte opgaver er på nuværende tidspunkt hjemtaget. Der vil løbende være behov for uafhængig, specialiseret juridisk vejledning på udvalgte områder for at sikre lovmedholdelighed og fremdrift i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem, men Skatteministeriet har stort fokus på, at der ikke bruges flere udgifter end nødvendigt, lyder det fra skatteministeren.

5/12 2023