LCA
LCA
scroll
Statens anlægsprojekter ramt af høje priser på byggematerialer

Statens anlægsprojekter ramt af høje priser på byggematerialer

Som følge af krigen i Ukraine samt den økonomiske situation er prisstigningerne og leveranceproblemerne i bygge- og anlægsbranchen blevet betragteligt forværret. Det rammer Transportministeriets bygge- og anlægsprojekter

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det fremgår af den eneste status over statens bygge- og anlægsprojekter, at krigen i Europa koster dyrt i form af prisstigninger på byggematerialer, og det rammer ikke mindst landets største bygherre, staten.

Dertil kommer, at byggeriet er udfordret af stor efterspørgsel på teknisk rådgivning og bistand, hvilket i nogle tilfælde giver kvalitetsudfordringer:

- Flere anlægsmyndigheder har som følge af krigen i Ukraine modtaget varslinger fra entreprenører angående leverancesvigt og ekstraordinære prisstigninger. Det afspejler sig ydermere i, at enhedspriserne i de bud, der kommer, er markant over de erfaringsbaserede budgetter, ligesom der generelt ses færre bydere, oplyser Transportministeriet.

Overvåger udviklingen
Transportministeriet er opmærksomt på markedssituationen og vil - sammen med anlægsmyndighederne og selskaberne - overvåge udviklingen tæt, ligesom transportministeren løbende vil inddrage forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 med henblik på at orientere om markedssituationen og betydningen for de aftalte projekter:

- For nuværende videreføres undersøgelser og projektering som forudsat, og der vil blive taget stilling til de enkelte projekter, når der er overblik over pris og materialesituation for dem, fremgår det af Transportministeriets oplysninger.

Over niveau for de sidste fem år
Vejdirektoratet har i andet halvår af 2022 gennemført 20 udbud, hvilket er over niveauet for de sidste fem år.

I det nævnte halvår har den samlede tilbudssum for de 20 entrepriser udgjort 174,8 millioner kroner.

De vindende tilbudssummer på de tre største udbud, som alle var støjskærme, udgjorde tilsammen 35 procent af den samlede volumen. Budinteressen på de 20 udbud lå på mellem 1 - og 13 tilbud - men tre projekter havde kun én bydende - med et gennemsnit på 3,7 bydende på tværs af entreprisestørrelser.

Det svarer til gennemsnittet pr. halvår for de seneste fem år. Budinteressen på de udbudte entrepriser vurderes derfor fortsat at være tilfredsstillende.

Tilbud væsentlig over forventningerne
Til og med 2021 havde de vindende tilbudspriser i de fem forgangne år gennemsnitligt ligget under Vejdirektoratets egne overslag.

Det ændrede sig i 1. halvår 2022, hvor usikkerhederne i markedet og stigende materialepriser medførte, at en række tilbud lå væsentligt over Vejdirektoratets overslag, hvilket medførte flere annullerede udbud.

Efter at Vejdirektoratet derefter blev nødt til at korrigere overslagene til et marked med højere materialepriser, blev kun to udbud annulleret i 2. halvår 2022 med henvisning til for høje tilbudspriser.

Rammer specifikke materialer
Det generelt forhøjede prisniveau vurderes, ligesom for første halvår 2022, at skyldes prisstigninger for specifikke materialer. Det gælder særligt jern, stål, beton, aluminium, oliebaserede produkter og energi.

På igangværende entrepriser er Vejdirektoratet blevet mødt med flere krav om godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger end normalt. Argumenterne er de samme som for de højere tilbudspriser, nemlig stigende materialepriser:

- Tidsperspektivet for denne markedssituation er selvsagt ukendt på nuværende tidspunkt, konkluderer Vejdirektoratet.

9/6 2023