Aktuelle nyheder - Byggeri

Stort potentiale for CO2-besparelse ved træbyggeriHvis man bygger et enfamilieshus i konventionelle materiale, er CO2-belastningen 468 kg CO2 pr. m2. Ved træbyggeri er belastningen 184 kg CO2 pr. m2, viser rapporten. Illustration: Build

Stort potentiale for CO2-besparelse ved træbyggeri

Danmark kan reducere op mod 800.000 ton CO2 i 2030 i forhold til 2019, hvis vi bygger 6310 boliger som træbyggeri i stedet for konventionelt, tungt byggeri. Det er en af konklusionerne i en ny forskningsrapport

Del artiklen på

Bæredygtighed - Klima - Miljø

Rapporten Anvendelse af træ i byggeriet - Potentialer og barrierer, der er skrevet af en gruppe fagfolk fra Build Aalborg Universitet, samler eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri og gør status for omfanget af træbyggeri i Danmark.

Som et led i kortlægningen er der lavet økonomiske modeller og livscyklusanalyser for træbyggeri i Danmark. Sammenholdt med viden fra konventionelt byggeri viser beregningerne, at klimaaftrykket fra dansk byggeri kan reduceres væsentligt ved at bygge flere huse i træ. Rapporten kigger især på fritliggende énfamiliehuse, kæde og rækkehuse.

- Vores beregninger viser, at hvis vi bygger 6310 boliger i 2030 som træbyggeri i stedet for konventionelt tungt byggeri kan vi i forhold til 2019 spare 800.000 ton CO2, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker ved Build Aalborg Universitet.

Flere barrierer
Projektet ser på træ som et bæredygtigt byggemateriale, herunder egenskaber for træ og forskellige former for anvendelse af træ i byggeriet. I rapporten er der fokuseret på det opførte træbyggeri i Danmark inden for de seneste 10 år, og opgørelser over opført byggeri i denne periode er blevet undersøgt og databehandlet.

Som en del af vidensindsamlingen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, tre dialogmøder og fem interviews med nøglepersoner i byggebranchen.

- Vores kvalitative undersøgelse viser, at der er en del oplevede barrierer fra branchen i forbindelse med bl.a. brand, lyd og udførelse. Vi vurderer dog, at disse barrierer kan overvindes med forskellige tiltag, som f.eks. at gennemføre transparente fyrtårnsprojekter og udviklingen af præ-accepterede løsninger, siger Torben Valdbjørn Rasmussen.

Erfaringer fra andre lande
Den indhentede viden sammenholdes i rapporten med de forhold, der er for træbyggeri i udvalgte lande som f.eks. Finland, Østrig, Sverige, Tyskland, Norge og Canada, med et særligt fokus på Norden. Inddragelsen af forholdene i ovennævnte lande har til formål at vurdere, hvordan markedet og udviklingen af træbyggeri i disse lande er, samt hvordan politiske initiativer som handlingsplaner og ændringer af reguleringen er anvendt for at fremme brugen af træ i de enkelte lande.

Det vurderes, at præ-accepterede løsninger og gode eksempler på træbyggeri er nødvendige for at fremme brugen. Disse kan tilvejebringes ved, at myndighederne vælger at gennemføre gennemsigtige fyrtårnsbyggerier i træ og dele viden om såvel de økonomiske, praktiske, design- og udførelsesmæssige erfaringer med byggebranchen.

- Fyrtårnsprojekter kan anvendes som et virkemiddel til at udvikle innovative løsninger og derved være drivkraft til ny- og forskningsbaseret viden. Dette vil også kunne understøtte udviklingen af et uvildigt forsknings- og undervisningsmiljø inden for træ i Danmark, siger Torben Valdbjørn Rasmussen.

Projektet er gennemført med afsæt i den grønne klimapulje - fremme af klimavenligt byggeri og med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Rapporten er skrevet af Torben V. Rasmussen, Birgit Rasmussen, Helle Vibeke Andersen, Harpa Birgisdottir, Jørgen Nielsen, Louise Jermiin, Maria Harrestrup, Tessa Kvist Hansen og Thomas Cornelius.

-los


Læs mere om Byggeri

29/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.