oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Succes med sociale klausulerEn ny sygehusfløj på Nykøbing F. Sygehus - blandt andet med en ny intenssiv afdeling - er et af byggerierne i Region Sjælland. Her et billede fra indvielsen med en dukke i sengen.

Succes med sociale klausuler

Når Region Sjælland indgår kontrakter med samarbejdspartnere stilles der krav til oprettelse af lærepladser, samt løn- og ansættelsesforhold. Og det har været en succes viser ny evaluering

Del artiklen på

Med en række store sygehusbyggerier og moderniseringer har Region Sjælland i de senere år indgået kontrakter for milliarder af kroner med entreprenører og rådgivere. Og når disse kontrakter indgås, stiller Region Sjælland krav om, at entreprenører og alle underleverandører skal overholde regionens sociale klausuler og arbejdsklausuler.

- Vi har fået nogle spilleregler, som sikrer, at der skal være lærlinge og elever på byggepladsen i et omfang, der er typisk for den pågældende branche. Samtidig skal løn- og ansættelsesforhold være i orden. Overholdes det ikke, kan vi som region økonomisk sanktionere entreprenøren og eventuelle underleverandører. De situationer har vi heldigvis endnu ikke været i. Vi kan se, at klausulerne virker og overholdes, siger Gitte Simoni, formand for Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering, der kalder det en succéshistorie.

Stikprøvekontrol
Hvis entreprenører og eventuelle underleverandører ikke lever op til Region Sjællands sociale krav om anvendelse af lærlinge og elever, indeholder kontrakterne mulighed for sanktionering. Der kan pålægges en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt.

Herudover kan der pålægges en bod på 100.000 kr. pr. manglende årsværk pr. praktikant, hvis det ved kontraktens afslutning konstateres, at der ikke fuldt ud har været beskæftiget det krævede antal årsværk praktikanter.

Også når det gælder arbejdsklausulerne (krav om overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår), kan Region Sjælland iværksætte skrappe sanktioner, hvis klausulerne ikke overholdes. Regionen kan for eksempel foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren for at sikre ansættelsesvilkårene. Der kan også pålægges en bod på op til 0,1 procent af kontraktsummen pr. arbejdsdag pr. ansat, som ikke har løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med klausulen.

- I forbindelse med gennemførelsen af byggerierne følges der på byggemøderne op på anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft. Der laves også stikprøvekontrol på overholdelse af arbejdsklausulens bestemmelser i de situationer, hvor der er forhold, som ikke vurderes at overholde klausulernes bestemmelser, siger Gitte Simoni, formand for Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering.

Ny intern kontrolenhed
Region Sjællands krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler gælder foruden bygge- og anlægsprojekter også ved større serviceudbud. Det omfatter en bred vifte af udbud som for eksempel tolkeydelser, vinduespolering, håndværkere, drift af sygehusvaskeri, drift af almen lægepraksis og arealpleje af grønne områder og vintervedligehold.

Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering vil undersøge, om der er områder, hvor politikken for sociale klausuler og arbejdsklausuler eventuelt skal strammes yderligere op. Samtidig skal der oprettes en ny intern kontrolenhed i Region Sjælland.

- Vi skal hele tiden have fokus på, om vores politikker skal justeres og opdateres. Der skal også etableres en intern kontrolenhed i Region Sjælland, som får til opgave at kontrollere, at klausulerne overholdes. En sådan intern kontrolenhed vil også få en forebyggende effekt ved opsøgende adfærd på blandt andet byggepladser, siger Gitte Simoni.

-jhn

Læs mere om Byggeri

16/5 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder