LCA
LCA
scroll
”Sundhedsarkitekter” indgår regionsaftale
Regionsgården i Hillerød. Mangor & Nagel.

”Sundhedsarkitekter” indgår regionsaftale

Mangor & Nagel arkitekter er i gang med ombygning af Regionsgården i Hillerød, og så har firmaet vundet en rammeaftale med Region Hovedstaden

Mangor & Nagel i øjeblikket i gang med totalrådgivning på ombygningen af Regionsgården i Hillerød. Regionsgården skal etapevis ombygges til storrumskontorer med tilhørende møde- og opholdsmuligheder. Den aktuelle ombygning af blok A skal danne model for kommende ombygninger af de øvrige kontorfløje i den tidligere amtsgård. Mangor & Nagel vandt opgaven, da arkitektfirmaet fra 2011-2013 havde rammeaftale med Region Hovedstaden.

Nu kan Mangor & Nagel Arkitekter se frem til muligvis at få flere spændende opgaver inden for sundhedssektoren: Arkitektfirmaet er sammen den sundhedsfaglige underrådgiver ArchiMed blevet tildelt rammeaftale med Region Hovedstaden.

Fysiske rammer og praksis
Både Mangor & Nagel og ArchiMed har gode erfaringer med at få de komplekse hensyn i byggeri i drift og i sundhedssektoren til at munde ud i gode arkitektoniske løsninger.

Arkitektfirmaet har en lang tradition for byggeri i sundhedssektoren med hospitalsprojekter i hele landet. ArchiMed er specialiseret inden for sundhedsarkitektur og kan med sin sundhedsfaglige viden og erfaring indgå specielt i processens tidlige faser, bidrage med planlægning og ud fra et sundhedsfagligt perspektiv definere de fysiske rammer for de kliniske afdelinger, hvilket skaber optimal sammenhæng mellem fysiske rammer og praksis.

Tradition for sundhedsbyggerier
I firserne stod Mangor & Nagel for stregerne til Frederikssund Sygehus – et projekt, der lagde grundstenen til de mange byggerier inden for sundhedssektoren, som firmaet står bag.

Efterfølgende er Mangor & Nagel bl.a. med som underrådgiver på bygherrerådgivningen på Rigshospitalets projekt for opførelse af Nordfløjen, arkitekt og landskabsarkitekt på udbygning af akutfunktion og lukket afsnit på psykiatrisk Center Ballerup og opførelse af tilbygning med kælder til den eksisterende behandlingsbygningen på Herlev Hospital for etablering af nyt PET-center.

Mangor & Nagel er også totalrådgiver på opførelsen af DNV-Gødstrups etape 3, der omfatter Somatik og Serviceby for Region Midtjylland og Mangor & Nagel, Plan + Landskab står for den omfattende landskabsprojektering, der er en central del af projektet. Projektet omfatter et komplet byggeri med ca. 30.000 m2 for Dagkirurgi-, Neurologi- og Kræftklyngen og ca. 5000 m2 til en serviceby, hvilket samlet set udgør en byggesag på 35.000 m2 til omkring 490 mio. kr.

ArchiMed har bl.a. udformet konceptprogrammet til Psykiatrien i Gødstrup og dannet Innovationsforum på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, som har arbejdet med fysiske rammer på en ny og innovativ måde. Dette understøttes af ArchiMeds professionelle sammensætning, som eksempelvis spænder fra sygeplejersker til arkitekter og sundhedsøkonomer.

-kj

26/1 2016