LCA
LCA
scroll
Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager Totalrenoveringen er blevet gennemført mens Dyvekeskolen og naboen Solvang Kirke har været i brug.

Totalrenovering af stort bibliotek giver kulturen nyt liv på Amager

Nyt indgangsparti, stort aktivitetsrum, bedre brandsikring og nye tekniske installationer - entreprenøren Pihl & Søn har afsluttet en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, og Urbanplanen har nu fået et flot og tidssvarende bibliotek

På Amager mellem Røde Mellemvej og Englandsvej ligger Urbanplanen - et af Københavns største almene boligområder. Der bliver i disse år pustet nyt liv i Urbanplanen, da Københavns Kommune har søsat en større modernisering af kvarteret.

Som led i Urbanplanens udvikling har det lokale bibliotek, Solvang Bibliotek, stået over for en totalrenovering, og i samarbejde med projektets bygherre Byggeri København og totalrådgiver Tredje Natur har entreprenøren Pihl & Søn stået for at udføre de nye og moderne rammer til biblioteket.

Det lokale bibliotek har fået et nyt indgangsparti og en mere åben facade ud mod pladsen foran, nyt ABA anlæg, renovering af beton i krybekælder, udskiftning af tag og vinduer samt udskiftning af alle tekniske installationer.

Desuden er der etableret et større aktivitetsrum i midten af biblioteket - der hvor der tidligere var gårdrum. Forud for dette har Pihl & Søn udført miljøsanering inkl. håndtering af asbest.
 
De nye rammer for biblioteket skal indeholde mere end bøger, idet Solvang bibliotek også skal fungere som lokalt kulturhus med plads til forskellige kulturaktiviteter målrettet de mange lokale borgere.

- Når man renoverer, skal man hele tiden forholde sig til den eksisterende bygning, og vi sætter os derfor altid ind i den bygning, vi arbejder med. På den måde er vi godt forberedte og ved, hvad vi roder med.

- Skulle der alligevel opstå uforudsete udfordringer, trækker vi på vores erfaring på tværs af flere fag. Det har f.eks. gjort sig gældende, da vi opdagede asbest i bibliotekets loft- og tagkonstruktion.

- Det fik vi fjernet, og vi står i dag med et flot og indbydende bibliotek, som vi er stolte af, siger adm. direktør i Pihl & Søn, Frank Aarslew-Jensen.

Foruden at være et folkebibliotek er Solvang Bibliotek også skolebiblioteket for Dyvekeskolen, som biblioteket er sammenbygget med.

Under transformationen af biblioteket har der været etableret et midlertidigt skolebibliotek på Dyvekeskolen, så skolebørnene som de eneste, har haft mulighed for at låne bibliotekets materialer under nedlukningen, mens de øvrige lånere har måttet benytte sig af andre biblioteker.

Totalrenoveringen er blevet gennemført mens Dyvekeskolen og Solvang Kirke har været i brug, og entreprenøren har derfor skulle udvise stort hensyn til både kirkegængere samt skolens 650 elever foruden personalet på skolen.

Sammen med bygherre og totalrådgiver har Pihl stået for kommunikation og møder med både brugere og naboer om bl.a. adgangsforhold og sikker færdsel omkring byggepladsen, som entreprenøren også har måttet indrette ad flere omgange netop for at tilgodese skolens og bibliotekets drift.

- Det har fra start været vigtigt for os at tilgodese brugerne. Under renoveringen har vi haft en tæt koordinering med skolens ledelse om afspærring, sikkerhed og adgangsveje.

- Vi har udført støjende arbejde på skæve tidspunkter af hensyn til skolen, f.eks, blev test af brandalarmering udført i helligdagene, fortæller Frank Aarslew-Jensen.

Et centralt punkt i byfornyelsen af Urbanplanen har været opførslen af en ny fritidsinstitution for 448 børn i tre etager samt en indhegnet specialfritidsinstitution i to etager til 76 børn med særlige behov.

Udover totalrenoveringen af Solvang Bibliotek har Pihl & Søn sammen med kollegaerne i LM Byg også været hovedentreprenør på opførelsen af de to institutioner.

I november 2023 kunne Pihl & Søn fortælle, at de havde færdiggjort og afleveret institutionsbyggeriet til en tilfreds bygherre efter et godt bygge- og samarbejdsforløb.

Pihl & Søn har ligeledes stået for omlægning af Remisevej og Urmagerstien og anlagt ny tilkørselsvej med fliser og asfalt samt et større LAR- og skybrudsanlæg til opsamling af regnvand fra en del af Urbanplanen Syd.

-dc

21/6 2024