left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Tårnhøje priser for brandgodkendelse

Tårnhøje priser for brandgodkendelse

Der er brug for 250 statikere og 250 brandrådgivere, men det har rådgiverbranchen ikke kunnet løse på fem år.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Blandt emnerne i Folketingets spørgetid onsdag var et spørgsmål til boligminister Kaarre Dybvad Bek fra Venstres Anni Matthiesen, der ville vide, ’om det er hensigtsmæssigt og rimeligt, at kravet om certificerede rådgivere på byggeprojekter – på grund af tårnhøje opkrævninger – tvinger både private borgere og virksomheder til helt at opgive projekter, der ellers skulle bidrage til både udvikling og vedligeholdelse’.

Boligministeren erkendte, at certificeringsordningen for brandrådgivere og statikere har været en stor forandring for byggeriet, hvor både rådgivere og kommuner har skullet vænne sig til nye roller i den tekniske byggesagsbehandling:

- Antallet af certificerede rådgivere bliver løbende øget, og der har været opbakning til ordningen, men jeg er opmærksom på, at der har været en række også større opstartsvanskeligheder, sagde ministeren blandt andet.

Passende dokumentationsniveau
Han pegede på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følger ordningen tæt og evaluerer den løbende, ligesom det er tilfældet med Bygningsreglementet og de dertil hørende vejledninger, der bliver tilpasset efter behov.

Styrelsen har blandt andet iværksat en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at branchen blive mere fortrolig med at anvende ordningen:

- Det er min forventning, at styrelsen i samarbejde med relevante parter vil finde et passende dokumentations- og kontrolniveau, der forener hensynene til høj sikkerhed og administrative byrder. Hensigten med certificeringsordningen er, at der opleves en mere ensartet efterlevelse af de tekniske bestemmelser for brand og konstruktioner på tværs af kommunerne, og det vil på sigt i hvert fald komme både borgere og virksomheder til gavn, lød det fra Kaare Dybvad Bek.

Dyre altaner
Anni Matthiesen henviste til en sag i Aalborg om en virksomhed i Aalborg, som ellers lever af at bygge altaner og sætte altaner op.

Virksomheden oplever adskillige projekter, som bliver sat på standby eller helt droppes, fordi slutprisen bliver for dyr:

- Det betyder, at det ikke kan betale sig for den pågældende virksomhed at fortsætte med at sætte altaner op, fordi certificeringen gør, at prisen bliver alt for høj. Flere og flere har henvendt sig til mig. De er vildt bekymrede, især når de også får oplyst, hvad det reelt koster at sætte ting i stand, forklarede hun.

70.000 kroner pr. lejlighed
Anni Matthiesen henviser også til et eksempel fra Aabenraa, hvor nogle havde købt en nedlagt butik, som man ville inddele i to lejelejligheder.

Her fik man en regning på 70.000 kroner pr. lejlighed for at få den brandgodkendt:

- Så er der kun én til at betale den ekstraomkostning, og det er lejeren. D der vil der være folk i både Tønder og måske Aabenraa, som simpelt hen siger, at det bliver for dyrt for dem at bo til leje der, omkostningen er for stor, slutter Anni Matthiesen

Som et spejlæg
Boligministeren understregede, at når det kommer til kommunernes sagsbehandling, er det ’som med et spejlæg’:

- Der kan ikke fortrydes. Mange af de kommuner, der havde kompetencerne i den tekniske forvaltning, har dem ikke længere, fordi de fleste medarbejdere arbejder andre steder. Så det er ikke bare en mulighed at vende det rundt eller udskyde det. Vi bliver nødt til at kigge på andre løsninger, der handler om at gå i dialog med branchen i forhold til, hvordan vi sikrer flere statikere og brandrådgivere. Men også i forhold til at sikre, at man ikke går ind i en godkendelse på en for høj bygningsklasse, men bruger præcis den bygningsklasse, det er nødvendigt at godkende efter, sagde boligministeren.

FRI havde alt for travlt
Han noterer, at Foreningen af Rådgivende Ingeniører for fem år siden mente, at det ikke kunne gå for hurtigt med at få indført den nye ordning:

- Men efter 5 år er der stadig for få. Det er jo ikke, fordi der skal bruges tusindvis. Vores vurdering er, at der skal bruges 250 statikere og 250 brandrådgivere, og det har man altså ikke fra branchens side kunnet lykkes med på de fem år. Jeg synes, at det giver stof til eftertanke, at der er så langt et aftræk på en sådan ordning, sagde Kaare Dybvad Bek.

Læs mere om Byggeri

15/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.