Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

TV2 får tæsk for serien 'Danmark mod Østeuropa'Se hele kendelsen fra Pressenævnet via link nedenfor

TV2 får tæsk for serien 'Danmark mod Østeuropa'

Pressenævnet kritiserer skarpt TV 2 for i 'Danmark mod Østeuropa' at give et mindre tømrerfirma opfattelse af, at de deltog i en udsendelse om arbejdsmiljø og arbejdsglæde, mens udsendelsen handlede om noget helt andet

Del artiklen på

I januar måned løb en udsendelsesrække over skærmen på TV2 under titlen: Danmark mod Østeuropa. Udsendelserne havde fokus på kvaliteten af henholdsvis danske og udenlandske håndværkeres arbejde.

Dansk Byggeri blev bekendt med udsendelsens sigte allerede sidste sommer, da det - et halvt år før udsendelserne blev bragt - stod klart, at de deltagende virksomheder stillede op på falske præmisser.

- Hvad der ifølge tilrettelæggerne skulle være en udsendelse om Arbejdsliv i Danmark, blev - uden at deltagerne blev oplyst herom - til optagelser, der dramatiserede en konkurrence mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft. Det blev vi bekendt med via en af de deltagende virksomheder, fortæller advokat Janus Schädler Honoré, Dansk Byggeri, og fortsætter:

- Det var ret åbenlyst, at de fremlagte præmisser for deltagelsen, og dermed også reelt for de deltagende virksomheders ageren, var ændret og på en måde, der kan have påvirket deltagernes adfærd. På den baggrund sendte Dansk Byggeri sammen med 3F's byggegruppe en klage til TV2's direktion, som dog ikke fandt anledning til at skride ind.

Store personlige omkostninger
Dansk Byggeri fik lejlighed til at se det færdige resultat, men selv om en række fejlagtige forhold blev ændret, blev udsendelsen vist i januar. Desværre med store økonomiske og menneskelige omkostninger for særligt én af de deltagende virksomheder, som efterfølgende rejste sagen for Pressenævnet.

I kendelsen fra Pressenævnet udtales der kritik af en række forhold i udsendelserne, men særligt det forhold, at deltagerne ikke blev forelagt det reelle sigte med udsendelsen. Pressenævnet har derfor pålagt TV2 at offentliggøre kritikken på TV2 i samme sendetid, ligesom kritikken af TV2 skal offentliggøres på TV2's hjemmeside.

- Vi noterer os med stor tilfredshed, at Pressenævnet retter kritik mod netop ændringen af udsendelsernes præmisser for de deltagende virksomheder. Vi kan kun beklage, at de samme presseetiske indsigelser, der blev rejst af Dansk Byggeri og 3F over for TV2's direktion, desværre ikke hindrede udsendelserne i at blive sendt med de personlige konsekvenser for den deltagende virksomhed, samt med risiko for vildledning af TV2's seere, slutter Janus Schädler Honoré.

-jhn

"Pressenævnet kritiserer TV 2 for at bringe en krænkende og meget skadelig omtale af et håndværkerfirma i udsendelsen Danmark mod Østeuropa"

Se hele Pressenævnets kendelse her

SE MERE OM FORLØBET OG KRITIKKEN AF SERIEN DANMARK MOD ØSTEUROPA HER

Læs mere om Byggeri

10/8 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder