Aktuelle nyheder - Byggeri

Uddannelsesfejlskud svier til os nu

Uddannelsesfejlskud svier til os nu

Om ti år er der cirka 160.000 færre faglærte og ufaglærte. Til gengæld har 151.000 flere danskere en uddannelse på universitetsniveau. SMVdanmark opfordrer til, at SU på kandidatuddannelserne omlægges til lån, og pengene investeres i flere faglærte

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Antallet af højtuddannede stiger 35 procent, mens cirka 160.000 færre er faglærte eller ufaglærte om blot ti år. Den udvikling giver store udfordringer med eksempelvis at gennemføre grøn omstilling.


Det bliver altså sværere og sværere at finde en elektriker, murer eller en tømrer, mens det bliver lettere at finde en cand. mag i nordisk filologi eller én, der har læst kultur og sprogmødestudier på RUC.

Samlet set stiger antallet i arbejdsstyrken - beskæftigede og ledige mellem 17 og 74 år - med cirka 80.000 personer, men stigningen dækker over store forskydninger mellem uddannelsesretningerne.

Beskæftigelsesrekorder
Med 2.963.000 satte lønmodtagerbeskæftigelsen rekord i juni 2022. Det er 174.000 flere end samme måned i 2019, altså før coronakrisen.


Ledigheden er da også lav. A-kasseopgørelser af ledigheden for henholdsvis metalarbejdere og håndværkere for juni 2022 ligger eksempelvis 1,4 - og 1,5 procent.

Rekrutteringsundersøgelsen (STAR) fra juni 2022 viser en forgæves rekrutteringsrate (FRR) på gennemsnitlig 29 procent, hvilket svarer til 135.000 forgæves rekrutteringer fra september 2021 til februar 2022.

Forgæves rekruttering
Bygge- og anlægsbranchen er oppe på en forgæves rekrutteringsrate på 37 procent, og der er niveauer på over 50 procent i de enkelte arbejdsmarkedsregioner.

Samtidig ser vi ind i en længere årrække med stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Det skyldes blandt andet store investeringer i den grønne omstilling. Både bygningsmassen og energiinfrastrukturen står overfor store investeringer, som øger efterspørgslen efter håndværkere og teknikere.

I den situation er det vigtigt, at antallet af faglærte i arbejdsstyrken stiger, men det modsatte er altså tilfældet.

Store forskelle
I perioden fra 2022 til 2032 forventes det, at cirka 489.000 faglærte trækker sig fra arbejdsstyrken - primært fordi en stor andel af de erhvervsfagligt uddannede er oppe i årene og derfor må forventes at trække sig fra arbejdsmarkedet.

I samme periode forventes en tilgang til arbejdsmarkedet på cirka 407.000 med en erhvervsfaglig uddannelse.

Forskellen på ca. 82.000 faglærte får dermed antallet af faglærte i arbejdsstyrken til at falde fra 899.000 i 2022 til 817.000 i 2032. Det er et fald på ni procent.

Samtidig forventes cirka 731.000 ufaglærte at forlade arbejdsmarkedet i samme periode. Til gengæld forventes cirka 652.000 nye ufaglærte at træde ind på arbejdsmarkedet.

Uddannelsessnobberi rammer for alvor
Martin Kyed, der er cheføkonom i SMVdanmark, understreger, at der i sig selv ikke er noget galt i at tage en lang universitetsuddannelse, men samtidig peger han på, at det danske samfund ikke kommertil at mangle alle typer af akademikere, mens det til gengæld bliver småt med antallet af faglærte:

- Desværre begik vi den brøler for cirka 25 år siden, at vi begyndte at tale erhvervsuddannelserne ned og ophøje de lange videregående uddannelser til det eneste, vi havde brug for i fremtiden. Det uddannelsessnobberi har naturligvis præget de unges uddannelsesvalg, og har også kunnet ses i manglende investeringer i erhvervsskolerne. Det kan man roligt kalde et fejlskud, der svier til os nu, og analysen viser, at vi slet ikke har fået vendt den udvikling, siger han.

Læs mere om Byggeri

2/12 2022