Aktuelle nyheder - Byggeri

Uge 21 og 22: Konkurser i byggeriet

Uge 21 og 22: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste to uger

Del artiklen på

Byggeservicedk S.M.B.A.
CVR-nr.: 33506112
Gadesvej 18
4953 Vesterborg
Sagsnr.: SKS 12-478/2018
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Domhuset, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, tirsdag den 02.06.2020 kl. 11.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 70% til § 93-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

KDJ Byg ApS
CVR-nr.: 29398100
Bogtrykkervej 1, st tv.
2400 København NV
Sagsnr.: K 1644/19-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 03.06.2020 kl. 12.00.

Snedkerbyg IVS
CVR-nr.: 37666181
Dyreholm 12
2765 Smørum
Sagsnr.: SKS 3-160/2020
Ved dekret af 13.05.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.03.2020. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Dyreholm 12, 2765 Smørum. Kurator er advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K.

DBK Byggeselskab IVS
CVR-nr.: 38991000
Valkendorfsgade 17
1151 København K
Sagsnr.: K 2467/19-G
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 03.06.2020 kl. 12.00.

Hovedstadens Malerfirma ApS
CVR-nr.: 38135945
Tinghøjparken 27
2860 Søborg
Sagsnr.: K 2985/18-G
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 04.06.2020 kl. 12.00.

Entreprise af den 13. juni ApS
CVR-nr.: 35676279
Romancevej 31
2730 Herlev
Sagsnr.: K 3499/19-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 04.06.2020 kl. 12.00.

LK Entreprise IVS
CVR-nr.: 39836599
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 2134/19-G
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 04.06.2020 kl. 12.00.

Anlaegsgartneren ApS
CVR-nr.: 36962569
Gl. Frederiksborgvej 76
3400 Hillerød
Sagsnr.: SKS 3-717/2016
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Hillerød, Lokale B, Søndre Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød, tirsdag den 23.06.2020 kl. 09.15, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 6,262844349% til § 97-krav.

Tømrermester Gustav W. Juul ApS
CVR-nr.: 29515956
Valmuevej 10
3390 Hundested
Sagsnr.: SKS 3-85/2020
Ved dekret af 13.05.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.02.2020. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Valmuevej 10, 3390 Hundested. Kurator er advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K.

Quick.byggeri ApS
CVR-nr.: 36935960
Skovstrædet 2B
4791 Borre
Sagsnr.: SKS 12-548/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Domhuset, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, tirsdag den 02.06.2020 kl. 11.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

TM Ventilation & Køl IVS
CVR-nr.: 40444955
Porsager 108
2620 Albertslund
Sagsnr.: K 1107/20-C
Ved dekret af 12.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.05.2020. Som kurator er udpeget advokat Morten Bøgenskjold, Elisagårdsvej 5, 3., 4000 Roskilde.

Metalino Byg ApS
CVR-nr.: 34897700
Pibermosevej 18
4600 Køge
Sagsnr.: SKS 11-1052/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, torsdag den 18.06.2020 kl. 10.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Kühnel Malerservice ApS
CVR-nr.: 34704775
Trekronervej 5
4600 Køge
Sagsnr.: SKS 11-595/2016
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, torsdag den 18.06.2020 kl. 09.30, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 4,709254944% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

Allan Steen Hansen Tømrer- og Entreprenørfirma ApS
CVR-nr.: 33356455
Vangeleddet 73
2670 Greve
Sagsnr.: SKS 11-549/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, fredag den 19.06.2020 kl. 09.15, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Kontec Ventilation A/S
CVR-nr.: 56447717
Fanøvej 3
8382 Hinnerup
Sagsnr.: SKS 62-5262/2016
I ovennævnte konkursbo er kurator, advokat Niels Søndergaard udtrådt den 14.04.2020. Som ny kurator har Skifteretten i Randers den 14.05.2020 udpeget advokat Jes Weyhe Grønbæk, Grønbæk og Huuse I/S, Ret & Råd Randers, Østervold 20, 2., 8900 Randers.

J.K. Nielsen Entreprise IVS
CVR-nr.: 39238942
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1075/20-G
Ved dekret af 13.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.05.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 24.03.2020. Likvidator har været udmeldt den 30.03.2020. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Firkløvervej 41, 2.tv., 2625 Vallensbæk. Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Ager-Byg IVS
CVR-nr.: 38922254
Betonvej 10
4000 Roskilde
Sagsnr.: SKS 11-986/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale K, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, mandag den 08.06.2020 kl. 11.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

L&L Service Installation IVS
CVR-nr.: 37567515
Bredagervej 13, 1 tv.
2770 Kastrup
Sagsnr.: K 1088/20-F
Ved dekret af 14.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.05.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 25.02.2020. Likvidator har været udmeldt den 27.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

J.T. Byg & Anlæg I/S
CVR-nr.: 40464794
Vongevej 51
7173 Vonge
Sagsnr.: SKS 6-78/2020
Ved dekret af 14.05.2020 har Skifteretten i Kolding taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.02.2020. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Vongevej 51, 7173 Vonge. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Kolding Åpark 8, 4. th., 6000 Kolding.

Jensen Tømrer og Snedker ApS
CVR-nr.: 33640943
Strøby Bygade 75
4671 Strøby
Sagsnr.: SKS 11-232/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, onsdag den 03.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Kma Byg IVS
CVR-nr.: 37934631
Byvænget 5A
4652 Hårlev
Sagsnr.: SKS 11-1175/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, torsdag den 11.06.2020 kl. 11.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Byggeeliten IVS
CVR-nr.: 37784931
Skottegården 48, st tv.
2770 Kastrup
Sagsnr.: K 1453/18-G
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 04.06.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

KøbenhavnByggeri IVS
CVR-nr.: 38798618
Bjergvej 29, st tv.
3450 Allerød
Sagsnr.: SKS 3-54/2020
Ved dekret af 15.05.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.01.2020. Selskabet har hjemsted i Rudersdal Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bjergvej 29, st. tv, 3450 Allerød. Kurator er advokat Søren Hansen, Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør.

Martins Tømrer Iværksætterselskab
CVR-nr.: 37376620
Ahornvej 17
2791 Dragør
Sagsnr.: K 1858/17-J
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved, i henhold til konkurslovens § 131, stk. 1, til møde på kurator, advokat Boris Frederiksens kontor, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, torsdag den 04.06.2020 kl. 10.00, til prøvelse af krav.

Teigen Byg & Entreprise ApS
CVR-nr.: 38867180
Engblommevej 7
4600 Køge
Sagsnr.: SKS 11-1075/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, torsdag den 18.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

HMA-Byggerådgivning ApS
CVR-nr.: 35682341
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1976/19-K
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 04.06.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

Byggeselskabet af 18.01.2017 ApS
CVR-nr.: 38349465
Hovedvagtsstræde 2C
3000 Helsingør
Sagsnr.: SKS 42-589/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Helsingør, Mødelokale 10, Prøvestensvej 50, 3000 Helsingør, mandag den 15.06.2020 kl. 12.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Satt Byg IVS
CVR-nr.: 39543826
Slagelsegade 18
2100 København Ø
Sagsnr.: K 468/20-E
Ved dekret af 14.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.02.2020. Som kurator er udpeget advokat Trine Irene Brodersen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Selskabet af 18. december 2019 ApS (tidl. Moestrup Murer ApS)
CVR-nr.: 21627771
Industrihegnet 8A
4030 Tune
Sagsnr.: SKS 11-290/2020
Ved dekret af 11.05.2020 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.03.2020. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Kloakmesterfyn IVS
CVR-nr.: 39078457
Kalørvej 60
5200 Odense V
Sagsnr.: SKS S25-960/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Odense, Mødelokale D, Tinghusgården, Albanigade 30, 2., 5000 Odense C, mandag den 08.06.2020 kl. 12.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Onsite Byggepladsservice ApS
CVR-nr.: 40240721
Kaj Munks Vej 55
8260 Viby J
Sagsnr.: SKS 43-20355/2020
Ved dekret af 18.05.2020 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.05.2020. Selskabet har hjemsted i Aarhus Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Kaj Munks Vej 55, 8260 Viby J. Kurator er advokat Christian Jul Madsen, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C.

TSS Byg ApS
CVR-nr.: 37691291
Blytækkervej 11
8800 Viborg
Sagsnr.: SKS 5-628/2018
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Viborg, Mødelokale B128, Skifteretten, Klostermarken 10, 8800 Viborg, fredag den 12.06.2020 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 18,253209% til § 95-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

CMP Nedrivning ApS
CVR-nr.: 27005470
Nyt navn: Entreprenørselskabet af 6. februar 2013 ApS
Højlundevej 8D
3540 Lynge
Sagsnr.: SKS 3-24/2020
I ovennævnte konkursbo indkaldes hermed til møde hos kurator, advokat Lars Berg Dueholm, Amaliegade 15 st., 1256 København K, torsdag den 04.06.2020 kl. 09.00, til prøvelse af fordringer - § 97-krav. En fortegnelse over fordringerne med kurators indstilling ligger til eftersyn hos kurator, j.nr. 92168, og i Retten i Hillerød, Skifteretten, Søndre Jernbanegade 18B, 3400 Hillerød.

BP Maler IVS
CVR-nr.: 38229257
Nørreskov Bakke 68
8600 Silkeborg
Sagsnr.: SKS 5-485/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Viborg, Mødelokale B128, Skifteretten, Klostermarken 10, 8800 Viborg, fredag den 12.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Furbyg IVS
CVR-nr.: 38871609
Søndergårdevej 64
7884 Fur
Sagsnr.: SKS 5-629/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Viborg, Mødelokale B128, Skifteretten, Klostermarken 10, 8800 Viborg, fredag den 12.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Vejles Murermester IVS
CVR-nr.: 38017217
Skolegade 9, 4 tv.
7100 Vejle
Sagsnr.: SKS 6-49/2020
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 1., 6000 Kolding, tirsdag den 16.06.2020 kl. 12.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 2,987835% til § 97-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

KK Byg & Bo IVS
CVR-nr.: 38047175
Slåenvænget 23
2680 Solrød Strand
Sagsnr.: SKS 11-248/2020
Ved dekret af 18.05.2020 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.03.2020. Selskabet har hjemsted i Solrød Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Slåenvænget 23, 2680 Solrød Strand. Kurator er advokat Ole Kjær, Møllegade 7, 4100 Ringsted.

BB Tømre ApS (tidligere DGS2019 ApS)
CVR-nr.: 40298045
Tjurgården 43
2670 Greve
Sagsnr.: SKS 11-250/2020
Ved dekret af 18.05.2020 har Skifteretten i Roskilde taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.03.2020. Selskabet har hjemsted i Greve Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tjurgården 43, 2670 Greve. Kurator er advokat Brian Hebel Andersen, Torvet 6, 2., 4100 Ringsted.

Air-X Ventilation IVS
CVR-nr.: 40011250
Kobbelvænget 41, 4 tv.
2700 Brønshøj
Sagsnr.: K 1084/20-G
Ved dekret af 14.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.05.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 10.03.2020. Likvidator har været udmeldt den 30.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

CHA Byg ApS, (tidl. Palm Tømrer og Porebeton ApS)
CVR-nr.: 38544993
Udsbjergvej 1
3320 Skævinge
Sagsnr.: SKS 3-252/2020
Ved dekret af 19.05.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.05.2020. Kurator er advokat Anders Hammer Hansen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.

Gulv Tømrerne IVS
CVR-nr.: 38381830
Mønvej 128
4720 Præstø
Sagsnr.: SKS 12-195/2020
Ved dekret af 18.05.2020 har Skifteretten i Nykøbing Falster taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring om tvangsopløsning modtaget den 24.02.2020. Selskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Mønvej 128, 4720 Præstø. Kurator er advokat Lonnie Kromann Nielsen, Rådhustorvet 4B, 4760 Vordingborg.

Skanderborg Træpiller IVS
CVR-nr.: 39024330
Virringvej 79
8660 Skanderborg
Sagsnr.: SKS 41-640/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Horsens, Mødelokale 4, på 1. sal., Godsbanegade 2, 8700 Horsens, torsdag den 11.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

MT Tag Entreprise ApS
CVR-nr.: 36552360
Peders Toft 18
8362 Hørning
Sagsnr.: SKS 41-366/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Horsens, Mødelokale 4, på 1. sal., Godsbanegade 2, 8700 Horsens, torsdag den 11.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Heta byggeselskab og rekuttering IVS
CVR-nr.: 39016524
Århusvej 6, st
8961 Allingåbro
Sagsnr.: SKS 60-5082/2020
Ved dekret af 19.05.2020 har Skifteretten i Randers taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.02.2020. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Århusvej 6, st., 8961 Allingåbro. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Åboulevarden 49, 1., 8000 Aarhus C.

Jyskgasbeton ApS
CVR-nr.: 39865807
Emil Møllers Gade 129, st
8700 Horsens
Sagsnr.: SKS 41-238/2019
I ovennævnte konkursbo holdes omberammet skiftesamling i Retten i Horsens, Mødelokale 4, 1. sal, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, torsdag den 25.06.2020 kl. 14.30, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

P/B Byg og Teknisk Isolering ApS
CVR-nr.: 33047479
Præstehusene 74
2620 Albertslund
Sagsnr.: K 616/20-F
Ved dekret af 19.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Johannes David Hedegaard, Nørregade 21, 1165 København K.

Adelborg Byg ApS
CVR-nr.: 38943723
Kjellerupsgade 20D
9000 Aalborg
Sagsnr.: SKS 31-307/2020
Ved dekret af 25.05.2020 har Skifteretten i Aalborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.05.2020. Kurator er advokat Gert Nissen, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

MLJ Byg ApS
CVR-nr.: 35393749
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sagsnr.: K 1159/20-E
Ved dekret af 20.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.05.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 18.02.2020. Likvidator har været udmeldt den 25.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 1371 København K.

Øens Facade IVS
CVR-nr.: 39830590
Rosenfeldtvej 34, 5 th.
2665 Vallensbæk Strand
Sagsnr.: K 1134/20-E
Ved dekret af 19.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.05.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 25.02.2020. Likvidator har været udmeldt den 27.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø.

John Larsson Anlægsgartner & Kloakservice ApS
CVR-nr.: 38759558
Bøllundevej 24
2770 Kastrup
Sagsnr.: K 1139/20-E
Ved dekret af 19.05.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.05.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 25.02.2020. Likvidator har været udmeldt den 27.03.2020. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

Norhbyg IVS
CVR-nr.: 38217666
Appenæs Bygade 77
4700 Næstved
Sagsnr.: SKS 999-279/2020
Ved dekret af 25.05.2020 har Skifteretten i Næstved taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 13.05.2020. Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Appenæs Bygade 77, 4700 Næstved. Kurator er advokat Jørgen Makholm, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg.

Guldbyg ApS
CVR-nr.: 39978679
Rosenkildevej 41
4200 Slagelse
Sagsnr.: SKS 000-180/2020
Ved dekret af 25.05.2020 har Skifteretten i Næstved taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.03.2020. Selskabet har hjemsted i Slagelse Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Rosenkildevej 41, 4200 Slagelse. Kurator er advokat Jens Iversen, Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse.

Midtjysk Facaderenovering ApS
CVR-nr.: 39048183
Tarmvej 45
6880 Tarm
Sagsnr.: SKS 14-83/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Herning, Skifteretten, Haraldsgade 28, 7400 Herning, torsdag den 18.06.2020 kl. 08.45, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Anlægsgartner Helbo & Vester ApS
CVR-nr.: 38776134
Blommevænget 224
8300 Odder
Sagsnr.: SKS 43-20382/2020
Ved dekret af 26.05.2020 har Skifteretten i Aarhus taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 19.05.2020. Kurator er advokat Jørgen Hauschildt, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

RCN-Byg ApS
CVR-nr.: 39510065
Højvej 29
8471 Sabro
Sagsnr.: SKS 43-20568/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, stuen, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, torsdag den 25.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

HH El-Teknik 2010 ApS
CVR-nr.: 33043198
Nørre Alle 1
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 16/16-K
I ovennævnte konkursbo afholdes møde på kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylins kontor, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, tirsdag 23.06.2020 kl. 10.00, til fordringsprøvelse af anmeldte krav.

HH-VVSTeknik ApS
CVR-nr.: 34089507
Nørre Alle 1
2600 Glostrup
Sagsnr.: K 15/16-K
I ovennævnte konkursbo afholdes møde på kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylins kontor, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, tirsdag 23.06.2020 kl. 10.00, til fordringsprøvelse af anmeldte krav.

Brændholt Entreprise IVS
CVR-nr.: 37809489
Bakkevej 30
4350 Ugerløse
Sagsnr.: SKS 51-243/2020
Ved dekret af 25.05.2020 har Skifteretten i Holbæk taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.05.2020.

Terslev smede & maskinværksted IVS
CVR-nr.: 38600842
Terslevvej 23
4690 Haslev
Sagsnr.: SKS 222-5/2019
I ovennævnte konkursbo afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Næstved, Møderum 14, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, tirsdag den 30.06.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne.

Selskabet af 26 maj 2020 ApS (tidligere Skivevejens Tømrer ApS)
CVR-nr.: 39537109
Skivevej 177
7500 Holstebro
Sagsnr.: SKS 8B-158/2020
Ved dekret af 26.05.2020 har Skifteretten i Holstebro taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.05.2020. Selskabet har ifølge Erhvervsstyrelsen den 25.05.2020 ændret navn til Selskabet af 26. maj 2020 ApS. Selskabet har hjemsted i Holstebro Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Skivevej 177, 7500 Holstebro. Kurator er advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg.

-kj

Læs mere om Byggeri

28/5 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.