Aktuelle nyheder - Byggeri

Uge 42: Konkurser i byggeriet

Uge 42: Konkurser i byggeriet

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen den seneste uge

Del artiklen på

Entreprise Stewie ApS
CVR-nr.: 38772899
Mindet 2, 5
8000 Aarhus C
Sagsnr.: SKS 47-20597/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, stuen, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, mandag den 26.10.2020 kl. 13.00, til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg.

KGAnlæg IVS
CVR-nr.: 38567411
Skolegade 11B
4780 Stege
Sagsnr.: SKS 12-377/2020
Ved dekret af 07.10.2020 har Skifteretten i Nykøbing Falster taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 06.10.2020. Selskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Skolegade 11B, 4780 Stege. Kurator er advokat Bent Ellegård Pedersen, Storegade 4, 4780 Stege.

MK Gulvmontering IVS
CVR-nr.: 38650866
Uggerslevej 35A
5450 Otterup
Sagsnr.: SKS S24-677/2020
Ved dekret af 07.10.2020 har Skifteretten i Odense taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.10.2020. Selskabet har hjemsted i Nordfyns Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Uggerslevej 35A, 5450 Otterup. Kurator er advokat Lene Schøn Rønnov, Albanigade 30, 1., 5000 Odense C.

CMC Maskinstation og Entreprise A/S
CVR-nr.: 33784384
Stærmosegård 1
4520 Svinninge
Sagsnr.: SKS 53-442/2014
I ovennævnte konkursbo holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 1, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk, onsdag den 28.10.2020 kl. 09.00, til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 100% til § 95-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten.

CGO Byg ApS
CVR-nr.: 40177728
Vintoften 32
2630 Taastrup
Sagsnr.: K 1385/20-A
I ovennævnte konkursbo er som ny kurator udpeget advokat Michael Serring, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, hvortil fremtidige anmeldelser af krav skal ske. Begæring fra en fordringshaver om valg af kurator skal fremsættes over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

37455997 IVS (tidl. MalerCompany IVS)
CVR-nr.: 37455997
Arnbjergvej 23A
6430 Nordborg
Sagsnr.: SKS S01-364/2020
Ved dekret af 07.10.2020 har Skifteretten i Sønderborg taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.09.2020. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Arnbjergvej 23A, 6430 Nordborg. Kurator er advokat Boris K. Frederiksen, Åboulevarden 49, 1., 8000 Aarhus C.

Fyns Malerforretning IVS
CVR-nr.: 40303464
Dankvart Dreyers Vej 6
5230 Odense M
Sagsnr.: SKS S24-665/2020
Ved dekret af 08.10.2020 har Skifteretten i Odense taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.09.2020. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Dankvart Dreyers Vej 6, 5230 Odense M. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Tømrerfirmaet Enshelm IVS
CVR-nr.: 38916386
Borgmester Fischers Vej 3, 6 th.
2000 Frederiksberg
Sagsnr.: K 3460/18-D
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 05.11.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

MAF Byg Holding ApS
CVR-nr.: 37818364
Grøfthøjparken 165, 5 -49
8260 Viby J
Sagsnr.: SKS 43-20442/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, stuen,  Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, tirsdag den 24.11.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Oldenburg Murerentreprise ApS
CVR-nr.: 31782090
Sølvgade 103, 3 th.
1307 København K
Sagsnr.: K 4465/19-K
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, torsdag den 05.11.2020 kl. 12.00.

Murerfirmaet LN-Byg ApS
CVR-nr.: 40016430
Margrethe Alle 33
2690 Karlslunde
Sagsnr.: SKS 11-469/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale K, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, mandag den 09.11.2020 kl. 08.45, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Anpartsselskabet af 7.10.2020 (tidl. MN Rør- og Totalentreprise ApS)
CVR-nr.: 31177707
Essen 32
6000 Kolding
Sagsnr.: SKS 6-487/2020
Ved dekret af 09.10.2020 har Skifteretten i Kolding taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.10.2020. Kurator er advokat Jan Bruun Jørgensen, Jernbanegade 31, 6000 Kolding.

Guldbyg ApS
CVR-nr.: 39978679
Rosenkildevej 41
4200 Slagelse
Sagsnr.: SKS 000-180/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Næstved, Møderum 14, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved, tirsdag den 20.10.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Malerfirmaet Holger Danske ApS
CVR-nr.: 38175904
Tullinsgade 8, kl th.
1618 København V
Sagsnr.: K 2063/20-D
Ved dekret af 07.10.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.10.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07.07.2020. Likvidator har været udmeldt den 23.07.2020. Som kurator er udpeget advokat Henrik Bernt Sanders, Amaliegade 10, 1256 København K.

JR Byg IVS
CVR-nr.: 38596365
Amagerbrogade 144, 2 tv.
2300 København S
Sagsnr.: K 4485/19-B
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 02.11.2020 kl. 12.00. Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor.

U9flex Byg IVS
CVR-nr.: 39099241
Cort Adelers Gade 5, 1 tv.
1053 København K
Sagsnr.: K 4573/19-D
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde hos kurator, advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 3. th., 1371 København K, onsdag den 28.10.2020 kl. 12.00, til prøvelse af fordringer anmeldt i konkursboet.

Entreprenørgården af 2018 IVS
CVR-nr.: 40153446
Middelfartvej 137
5400 Bogense
Sagsnr.: SKS S26-519/2019
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Odense, Mødelokale D, Tinghusgården, Albanigade 30, 2., 5000 Odense C, mandag den 02.11.2020 kl. 12.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Snedkermester S. Tyrsted Byggefirma & Ingeniør ApS (tidl. Snedkermester A. Jørgensen Byggefirma & Ingeniør ApS)
CVR-nr.: 38979183
Allékredsen 257
3400 Hillerød
Sagsnr.: SKS 3-470/2020
Ved dekret af 09.10.2020 har Skifteretten i Hillerød taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.09.2020. Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Allékredsen 257, 3400 Hillerød. Kurator er advokat Mads Cramer-Kam, Strandgade 51, 3000 Helsingør.

H & J VVS ApS
CVR-nr.: 39111144
Håndværkerbyen 39
2670 Greve
Sagsnr.: SKS 11-131/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Mødelokale L, Ved Ringen 1, 2., 4000 Roskilde, onsdag den 11.11.2020 kl. 08.45, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

Nykøbing Entreprenør og Belægning ApS
CVR-nr.: 38762605
Stranden 44
7990 Øster Assels
Sagsnr.: SKS 8B-170/2020
I ovennævnte konkursbo indkaldes til møde på kurator, advokat Christopher Berings kontor, Sct. Mathiasgade 96B, 8800 Viborg, mandag den 09.11.2020 kl. 09.00, til prøvelse af alle anmeldte krav.

M. Smedegaards Stålmontage ApS
CVR-nr.: 20683538
Grønsundsvej 359
4871 Horbelev
Sagsnr.: SKS 12-189/2017
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde hos kurator, advokat David Slatcher, Slotsgade 36B, 3400 Hillerød, onsdag den 28.10.2020 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer, jf. konkurslovens § 131.

E73 Byg & Ejendomsservice IVS
CVR-nr.: 39297604
Nyager 13
7000 Fredericia
Sagsnr.: SKS 6-493/2020
Ved dekret af 12.10.2020 har Skifteretten i Kolding taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.10.2020. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Kolding Åpark 8, 4. th., 6000 Kolding.

Byggesupport ApS
CVR-nr.: 39429330
(tidl. Tinghusgade 43, 5700 Svendborg)
Langelinie Allé 17, 1 tv.
2100 København Ø
Sagsnr.: SKS 4-476/2019
I ovennævnte konkursbo er kurator, advokat Khuram Ahmed, In Advokater Advokatanpartsselskabet, Høffdingsvej 34, 1., 2500 Valby, fratrådt pr. 07.10.2020. Som ny kurator har Skifteretten i Svendborg pr. 07.10.2020 udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Idé og Anlæg IVS
CVR-nr.: 39108682
Byrum Hovedgade 78
9940 Læsø
Sagsnr.: SKS SKIF-371/2020
Ved dekret af 08.10.2020 har Skifteretten i Hjørring taget ovennævnte virksomhed under konkursbehandling under SKS SKIF-371/2020, efter begæring om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen af 08.09.2020, SKS SKIF-341/2020. Selskabet har hjemsted i Læsø Kommune. Kurator er advokat John Henrik Andersen, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn.

Føniks VVS af 2017 ApS
CVR-nr.: 38830503
c/o Lars Nielsen
Daruplund 65, 3 th.
2660 Brøndby Strand
Sagsnr.: K 2149/19-K
I ovennævnte konkursbo indkaldes herved til møde på kurator, advokat Nete Webers kontor, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, onsdag den 16.12.2020 kl. 10.00, til prøvelse af fordringer.

Byggeriet af den 1. august IVS
CVR-nr.: 36965320
Romancevej 31
2730 Herlev
Sagsnr.: K 4353/19-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 02.11.2020 kl. 12.00.

KO Entreprise ApS
CVR-nr.: 21730181
V.Christianshøjvej 3
7442 Engesvang
Sagsnr.: SKS 5-215/2020
I ovennævnte konkursbo holdes skiftesamling i Retten i Viborg, Skifteretten, Mødelokale B 130,  Klostermarken 10, 8800 Viborg, fredag den 27.11.2020 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger.

John Larsson Anlægsgartner & Kloakservice ApS
CVR-nr.: 38759558
Bøllundevej 24
2770 Kastrup
Sagsnr.: K 1139/20-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 02.11.2020 kl. 12.00.

MSM Entreprise IVS
CVR-nr.: 36978872
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Sagsnr.: K 764/20-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 02.11.2020 kl. 12.00.

Norup Byg & Design IVS
CVR-nr.: 38812750
Oehlenschlægersgade 46, st tv.
1663 København V
Sagsnr.: K 2005/19-F
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 02.11.2020 kl. 12.00.

ADK Tekniske Anlæg og Installationer ApS
CVR-nr.: 39899906
Lyskær 3C
2730 Herlev
Sagsnr.: K 88/20-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, mandag den 02.11.2020 kl. 12.00.

Vi bygger dit hjem IVS
CVR-nr.: 36723122
Christiansholmsvej 36
2930 Klampenborg
Sagsnr.: K 2431/19-E
I ovennævnte konkursbo er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostningerne, jf. konkurslovens § 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, hvilken afholdes, onsdag den 04.11.2020 kl. 12.00.

-kj

Læs mere om Byggeri

15/10 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.