Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Unødvendig dyr miljøsanering af bygninger Civilingeniør Freddy S. Petersen fra Kogsgaard advarer mod petitessekrav ved nedrivninger

Unødvendig dyr miljøsanering af bygninger

Der smides milliarder af kroner væk i blandt andet rensning af maling i vægge ved nedrivning

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketingets Miljøudvalg har modtaget en henvendelse fra ejeren af jord- og miljørådgivningsvirksomheden Kogsgaard, civilingeniør Freddy S. Petersen, der inden et foretræde i udvalget peger på nogle efter hans opfattelse ’meget uhensigtsmæssig og dyr praksis med meget strenge miljøsaneringskrav ved nedrivning af bygninger’.

Reglerne stammer fra 2013 med PCB-screeningskravet, og han forklarer, at praksis i Sverige og Tyskland er helt anderledes målrettet mod udsortering af farligt affald:

- Der er desværre tale om tabte milliarder på nytteløs miljøsanering ved nedrivning af bygninger, som er uden sidestykke, skriver Freddy S. Petersen blandt andet.

PCB-screening
Baggrunden er kravet om, at der skal foretages en PCB screening og kortlægning i bygninger ved renovering eller nedrivning, og at udgifterne ved nedrivning af selv små huse siden 2012 er steget fra typisk 30.000 kroner til 100.000-200.000 kroner:

- En væsentlig del af de udgifter, som myndighedernes nu pålægger bygherre/grundejer ved at stille krav om afrensning af ganske almindelig indendørs maling, er stort set uden miljømæssig gevinst, skriver han videre.

Han understreger, at han som miljørådgiver støtter fuldt ud, at såvel arbejdsmiljø som eksternt miljø ved nedbrydning af bygninger skal sikres mod en væsentlig påvirkning. Det gælder blandt andet bortskaffelse af beton, tegl og mørtel til genanvendelse, som skal foregå i henhold til den enkelte kommunes anvisninger.

Praksis
Han finder det dog meget problematisk og uhensigtsmæssigt, at der er opstået en praksis, hvor almindelig indendørs maling i eksempelvis stuehuse – cirka 0,3 millimeters tykkelse - skal afrenses, hvis indholdet af eksempelvis bly overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium på 40 mg/kg.

Han peger specielt på, at der ikke er en praksis om, at afrensning kan fraviges ved bagatelagtige indhold, regnet som samlede skønnede masse af bly i et malingslag på hele fladen:

Giver ingen mening
- I Kogsgaard Miljø finder vi det netop nødvendigt og rimeligt, at der i et vist omfang anvendes
proportionalitetsbetragtninger. Det er således i vores opgaveløsning blevet praksis at anbefale overfor en kommune, at der IKKE per automatik stilles krav til afrensning af en malet væg, hvis selve malingslaget på hele væggen ikke indeholder mere end nogle få gram bly...

- Det giver simpelthen ingen mening eller væsentlig miljøgevinst, hvis der skal igangsættes en relativt omkostningstung miljøsanering og bortskaffelse af et sådant malingslag - med stort set ingen forureningsmasse - til deponering, skriver Freddy S. Petersen.

Appellerer til sund fornuft
I sidste ende appellerer han til den ’sunde fornuft og respekten for bygherrens pengepung’, der er kommet under pres:

- Vi ser det som vores klare mission at være fortaler for, at alle aktører indenfor branchen anvender en kende sund fornuft, skriver han og opfordrer til, at der indføres en formuleret bagatelgrænse:

- Et krav om miljøsanering medfører udgifter for bygherre/grundejer og krav bør derfor være velbegrundede. Desuden er det et stort paradoks, at indholdet af bly og PCB må være væsentligt højere i spildevandsslam og havnesediment, end niveauet for den praktiserede grænseværdi for uforurenet maling, og alligevel kan spredes på arker eller klappes i åbent farvand, slutter Freddy S.Petersen, der ved foretrædet vil præsentere en række cases, som viser, hvor utroligt begrænset mængde af eksempelvis bly, der i nogle situationer stilles krav om skal fjernes.

Mangler bagatelgrænse
Det gælder en case på, hvor der typisk stilles vilkår/krav om afrensning af et specifikt malingslag med 100 mg bly/kg maling på et vægareal på 200 kvadratmeter i et stuehus eller parcelhus, som skal renoveres eller rives ned.
Det påfører boligejeren en udgift på 50.000-100.000 kroner at fjerne cirka FIRE gram bly:
- Vi kan få meget mere nedrivning for pengene, men mangel på bagatelgrænse betyder miljøudgifter uden væsentlig miljøeffekt, slutter henvendelsen til Miljøudvalget.

Helt skævt
Freddy S. Petersen siger til BygTek, at Kogsgaard nogle få aktører har presset meget hårdt på for at udvide omfanget af undersøgelser ved nedrivning:

- Når der ikke er fagligt baserede grænseværdier for, hvad der må være af fokusstoffer i almindelig indendørs maling, er det blevet til en meget lav værdi i selve malingslaget.

Grænseværdien er i praksis i kommunerne sat til 40 mg/kg bly i maling, og det svarer til jordkvalitetskriterierne. Har man en maling med en lille overskridelse af eksempelvis indholdet af bly, der svarer til i alt to gram fra en endevæg i en bygning, koster det måske 50.000 kroner af fjerne de to gram bly. Men man kan lovligt uden afrensning nedrive materialer med måske 10 gram bly i en maling, der ikke overskrider de 40 mg/kg, forklarer Freddy S. Petersen, hvis virksomhed blandt andet fører tilsyn med, at nedrivningerne foregår ifølge de gældende regler.

Læs mere om Byggeri

16/10 2017
AffugtningAfskærmningAlu stigerArbejdsmiljø-koordineringBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring pladerBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygherrerådgivningBygningsrenoveringCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKalkudfældnings fjernerLamellerLejderLimtræLofterMalingMultistigerNedbrydningNedrivningOmbygningOptimering af arbejdsgangePanelerPerforerede panelerPortautomatikPorteRådgivningRenovering - ombygningRullestilladsSandwichpanelerSaxliftSkure og modulerSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukSyre erstatningTapetTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUni rensVarmepumperVægbeklædningVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder