bygma
bygma
scroll
Vandkulturhus bliver til virkelighed i Thyborøn
Den nye hal skal rumme et moderne vandkulturhus med fire bassiner - bl.a. to børnebassiner samt et varmtvandsbassin til genoptræning og babysvømning.

Vandkulturhus bliver til virkelighed i Thyborøn

I Thyborøn vil de omdanne en ’tør’ idrætshal til et vandaktivitetscenter. Det er første gang transformationen fra idrætshal til vandkulturhus bliver prøvet. Realdania støtter med 14. mio. kr.

Bestyrelsen i Thyborøn Fritidscenter fik ideen til projektet, da den lokale skoles lille svømmehal måtte lukke på grund af dårlig stand. Omdannelsen omfatter en idrætshal på godt 1300 m2 med tilstødende mellembygning og foyer. Foreningen Realdania har netop bevilget 14 mio. kr. til det, de lokale kalder Projekt Vandværk.

Hallen vil efter omdannelsen rumme et moderne vandkulturhus med fire bassiner - bl.a. to børnebassiner med en vandrutsjebane, et varmtvandsbassin, der forventes at blive meget populært blandt de ældste og de yngste brugere - og som kan bruges til genoptræning for beboerne på det nærliggende ældrecenter og til babysvømning. Et bassin bliver så dybt, at der vil kunne etableres en helikopter-attrap/bølgemaskine til gavn for erhvervslivet og fiskeriskolen. Multihallen bliver til leg, dans, bevægelse og boldspil samt trænings- og motionsrum.

Målet er, at vandfaciliteterne kan styrke centrets rolle som et vigtigt omdrejningspunkt for Thyborøns og egnens idrætsmæssige, kulturelle og sociale liv, og vandkulturhusdelen vil i særlig grad udvide mulighederne for turister i og omkring Thyborøn i ydersæsonerne.

- Vi har ventet med spænding i lang tid, og vi har løbende har en god dialog med Realdania. Nu er beslutningen truffet, og det er med den - indtil videre - største donation til projektet, udtaler en meget glad bestyrelsesformand i Thyborøn Fritidscenter (TFC), Chris Olesen.

Et eksempelprojekt
Arbejdet med færdiggørelsen af tegningerne, samt klargøringen til projekteringen skal nu sættes i gang, så ledelsen i TFC samt centrets rådgiver skal hurtigst muligt mødes, for at sætte gang i det videre forløb.

- Vandkulturhuset vil blive et eksempelprojekt, som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark - ingen har tidligere etableret en facilitet til vandaktiviteter i et eksisterende 'tørt' idrætshal byggeri. Målet er, at de nuværende fritidsaktiviteter i samspil med de nye vandaktiviteter får en større synlighed, der understøtter behovet hos de mange brugergrupper og lokalforeninger, samt gæster i og omkring Thyborøn, siger programchef i Realdania, Per Schulze

Vil tiltrække flere brugere
Med støtten fra Realdania er der i runde tal indsamlet 33.000.000 kr. Selve Vandkulturhuset har en pris på 37.000.000 kr., og så er det et ønske at flytte cafeteriaet ned i stueplan, renovere omklædningsrummene samt udskifte halgulvet, som er fra 1968.

- Det er dog vigtigt at slå fast, at vi stadig mangler det sidste for at nå i mål, men med dagens donation, er vi ret sikre på, at det kommer til at gå hurtigt. Vi sætter turbo på privatindsamlingen nu og håber og tror på, at Thyborøns borgere finder tegnebogen frem, for det er nu det gælder, udtaler Jesper Vinther Fruergaard, centerchef i TFC.

I dag skønnes det, at der i idrætscentrets åbningstid dagligt passerer ca. 150 brugere i alle aldre gennem huset. Efter omdannelsen forventes det, at vandkulturhuset alene vil tiltrække yderligere 50-60 brugere dagligt set over et årsgennemsnit.

Hallen vil blive omdannet, således at 2/3 bliver til vandkulturhus og 1/3 til multihal. Desuden vil flere funktioner i huset blive omplaceret, hvilket giver mere synergi og sammenhæng i huset, og understøtter bedre rammer for fællesskaber.

Vandkulturhuset Thyborøn modtager udover støtten fra foreningen Realdania også støtte fra bl.a. Lokale og Anlægsfonden og Lemvig Kommune.

-los

28/3 2017