bygma
bygma
scroll
Vildt - Vildt - Vildt!

Vildt - Vildt - Vildt!

Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører er rystet over enormt millionbeløb til Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsskattesystem

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Som nævnt i BygTek tirsdag har Skatteministeriet brugt næsten 190 millioner kroner fra Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på råd og vejledning fra
Kammeradvokaten i forbindelse med udarbejdelsen af det nye ejendomsvurderingssystem

Det fremgår af et svar fra skatteminister Jeppe Bruus (S) til Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Af ministerens svar kan man konstatere, at der er anvendt 87.858 timer til sagen i perioden 2015-2023, og at prisen for det pågældende arbejde har været 189,6 millioner kroner – svarende til en timepris på 2158 kroner.

45½ arbejdsår
BygTek har bedt Dansk Folkepartis skattepolitiske ordfører, Peter Kofod, om en kommentar til oplysningerne fra skatteministeren, og han siger:

- Vildt! Vildt! Vildt! Jeg kan næsten ikke rumme det faktum, at man har brugt så mange penge på advokater. Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti er ude af det forlig...

Omregner svarer det anvendte antal fakturerede timer til godt 45 ½ fuldtids arbejdsår – ét arbejdsår er sat til 1924 timer. Det betyder, at Kammeradvokaten har haft flere end fem fuldtidsjurister ansat til KUN at beskæftige sig med at kontrollere Skatteministeriets lovgivning i forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem. Og Kammeradvokaten har haft en gennemsnitlig årsindtægt for arbejdet på godt og vel 4, 1 millioner kroner pr. medarbejder.

14.4000 flere administrative årsværk
Den borgerligt-liberale tænketank CEPOS har tidligere i en analyse redegjort for en stor stigning i statens forbrug på ledelse og administration, der siden 2011 er steget med over 15.000 fuldtidsbeskæftigede, der har betydet er årligt ekstra forbrug på cirka 9,1 milliarder kroner. Men det har altså ikke været nok til selv at kunne påtage sig opgaven med at kontrollere det nye ejendomsskattesystem.

Andelen af administrative årsværk i staten er steget fra 33 - til 39 procent fra 2011 til 2022. Det svarer til en stigning i antal administrative årsværk på 29 procent eller 14.400 administrative årsværk.

Markant tilførsel af DJØF’er
Cirka 6.800 administrative årsværk og 1.000 ledelsesårsværk er ansat siden 1. kvartal 2020 - under corona-epidemien og den nuværende regering.

Stigningen i antal årsværk til administration og ledelse skyldes primært en markant tilførsel af akademikere og herunder særligt DJØF´ere. I alt er der 16.800 flere akademikere, herunder 10.000 DJØF´ere, i 2022 end i 2011 beskæftiget med administration og ledelse.

Skatteministeriets område udgør en væsentlig del af stigningen – cirka 3.600 årsværk.

6/12 2023