Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Vismænd: Dansk økonomi er ude af krisenDansk Industri på Rådhuspladsen i København

Vismænd: Dansk økonomi er ude af krisen

Mangel på arbejdskraft er den største begrænsning for væksten

Del artiklen på

Den halvårlige rapport om dansk økonomi er præsenteret og Det Økonomiske Råd, DØR, har holdt møde om indholdet. Dansk Industri, Dansk Byggeri og Håndværksrådet kommenterer på hovedbudskaber i vismandsrapporten efterår 2017.

Mangel på uddannet arbejdskraft
Øget digitalisering er vigtigt for at understøtte en effektiv indsats med færre medarbejdere til rådighed. Alle byggeriets organisationer fokuser på behovet for kvalificeret arbejdskraft.

Direktøren for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, håber at seniorer fortsat vil forblive aktive på arbejdsmarkedet i samme grad som nu og at håndværksvirksomhederne opretter stadigt flere praktikpladser. Tilgangen af nyuddannede, suppleret med udenlandsk arbejdskraft og forsøg på at trække byggeuddannede, der har forladt branchen under krisen, tilbage til byggeriet, skal sikre væksten.

BoligJobordningens effekt
Opsvinget rammer de små og mindre virksomheders mulighed for at rekruttere faglært arbejdskraft i konkurrence med de store virksomheder. Grænserne for arbejdsstyrkens kapacitet i byggebranchen bliver nu testet og der vil vise sig et fortsat behov for at tilskynde flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Håndværksrådet formand Niels Techen peger også på, at svar på Håndværksrådets konjunkturundersøgelse viser, at mange af de små og mellemstore håndværksvirksomheder, der har taget lærlinge hidtil, vil tage færre eller ingen lærlinge, hvis BoligJobordningen afskaffes eller forbeholdes servicefag og det kan svække de unges interesse for håndværkeruddannelserne.

Skoletrætte unge skal i arbejde
Dansk Industri ser et behov for at handle og efterlyser konkrete anbefalinger fra vismændene, da mangel på medarbejdere er en afgørende trussel for danske virksomheder og dansk økonomi.

Vicedirektør i DI, Kent Damsgaard, mener, at vi hjælper den skoletrætte ungdom bedst ved at sætte dem i job. Hvis de ikke er uddannelsesparate bør jobcentrene få mulighed for at erklære dem jobparate også selv om de er under 30 år, forlyder det.

Vi har desuden en reserve af ledige på langvarig offentlig forsørgelse, som DI gerne ser aktive på arbejdsmarkedet. Det vil være entydigt bedre for dansk økonomi at få flere hænder og hoveder ind på arbejdsmarkedet end at stramme finanspolitikken ved at bremse nødvendige investeringer i vedligehold af offentlige anlæg og ejendomme, anbefaler DI.

Rapportens hovedtræk
Der er udsigt til en generel vækst på godt to procent i 2017 og 2018.

Underskuddet på de offentlige finanser kan overskride O,5 % af BNP, som budgetteret og lande på 0,6 %.

Antallet af ældre og indvandrere på offentlig forsørgelse falder, mens andelen af ufaglærte med dansk baggrund stiger.

Forskydninger i aktivitet fra produktionsvirksomhed til servicefag medfører overordnet et fald i produktiviteten og stigende priser på tjenesteydelser, en tendens man ser fortsætte fremadrettet.

Se omtale af rapporten her

Se vismandsrapporten her

- eca

Læs mere om Byggeri

10/10 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder