Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Værditab for milliarder på kommunal ejendom

Værditab for milliarder på kommunal ejendom

Mange kommuner skubber en dyr regning foran sig, når de undlader at vedligeholde veje og bygninger

Del artiklen på

Efterslæbet er på mindst 25 mia. kr. på kommunale bygninger og 5 mia. på kommuneveje. På den baggrund opfordrer FRI til, at vedligehold kommer på dagsordenen i den kommunale valgkamp og dernæst ind i de kommunale budgetter.

Folkeskoler, plejehjem, idrætsanlæg og biblioteker forfalder mange steder i landet, fordi der ikke bliver sat tilstrækkelige midler af i en stram kommunal økonomi til at vedligeholde bygningerne. Det samme gælder kommunale veje og broer, der ofte udsættes for spredte lappeløsninger, selvom der egentlig er brug for totalrenoveringer.

Det fremgår af den omfattende kortlægning af tilstanden i den danske infrastruktur, State of the Nation, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, udgiver hvert fjerde år. Af den seneste rapport fra 2016 fremgår det, at mens den statslige og private infrastruktur har fået et løft, er det gået modsat på det kommunale område. Over de seneste fire år er de kommunale veje og bygninger kommet i ringere forfatning og tilstanden bliver løbende værre.

- Situationen er meget bekymrende. Når vores infrastruktur forfalder, så går det først og fremmest ud over de børn og voksne, der i dag skal leve med dårligt indeklima og hullede veje. Men det betyder også, at værdier bliver destrueret hver dag og det går ud over de næste generationer, som kommer til at betale, siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Dårligt indeklima forringer indlæring
Den offentlige bygningsmasse består af 43 mio. m2. Mens stat og regioner til sammen ejer 12 mio. m2, råder kommunerne, som den største offentlige bygningsejer, over 31 mio. m2. Omkring halvdelen er skoler, institutioner og kulturbygninger.

Dårligt indeklima er et massivt problem i danske folkeskoler. Undersøgelser har tidligere vist, at koncentrationen af CO2 er dobbelt så høj som anbefalet i 20 % af klasseværelserne. En aktuel DTU-undersøgelse fra Realdania viser desuden, at koncentrationen af CO2 er højere end anbefalet i 78 % af skolerne. Den dårlige luft går ud over elevernes velbefindende, koncentrationen og dermed indlæringen.

- Det er i skolerne, at vi lægger grunden for fremtidens vækst og velfærdssamfund. Det kræver ordentlige forhold. Derfor må kommunalpolitikerne gøre op med mange års nedskæringspolitik på dette område og få vedligehold ind i budgetterne, siger Henrik Garver.

Situationen for bygninger gælder også for kommunale veje og broer. Mens trængslen på vejene stiger, bliver der slidt stadig mere på vejbelægningerne. Den gennemsnitlige levetid for et slidlag af asfalt er 12-15 år, men i mange kommuner nedbrydes asfalten hurtigere, fordi den ikke afvandes korrekt, ikke vedligeholdes og skal klare mere trafik. Selv om antallet af trafikulykker generelt er faldende, sker 80 % af alle ulykker stadig på kommuneveje.

Efterslæbet på vedligehold af broer er også markant. I rapporten vurderes det, at behovet for vedligehold på bare fire år er fordoblet.

Nationens tilstand, State of the Nation
Rapporten, State of the Nation, udkommer hvert fjerde år med beskrivelser af tilstand, tendenser, fremtidssikring og estimerede omkostninger til opretholdelse af funktioner og værdi af den danske infrastruktur.

Analyserne vedrører jernbaner, havne, veje og broer, kloak og spildevand, vandforsyning, affald, energi og den offentlige bygningsmasse. Den samlede værdi af den danske infrastruktur på disse ni områder udgør 2.100-3.000 mia. kr.

State of the Nation kendes fra en række lande rundt om i verden, herunder USA, Storbritannien og Norge. State of the Nation for Danmark udarbejdes af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Den seneste rapport er fra 2016.

Se rapporten State of the Nation 2016 her

- eca

Læs mere om Byggeri

15/11 2017
AffugtningAfskærmningAlu stigerArbejdsmiljø-koordineringBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring pladerBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygherrerådgivningBygningsrenoveringCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKalkudfældnings fjernerLamellerLejderLimtræLofterMalingMultistigerNedbrydningNedrivningOmbygningOptimering af arbejdsgangePanelerPerforerede panelerPortautomatikPorteRådgivningRenovering - ombygningRullestilladsSandwichpanelerSaxliftSkure og modulerSokkelrenderSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukSyre erstatningTapetTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUni rensVarmepumperVægbeklædningVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder