Aktuelle nyheder om byggebranchen - Døre & vinduer

Kreativ montering af energiruder

Kreativ montering af energiruder

Lyngby Stadsbibliotek har fået udskiftet de store glasfacader til moderne energiruder

Del artiklen på

Der er blevet taget kreative løsninger i brug af Glarmestre Snoer og Sønner i forbindelse med energirenoveringen af Lyngby Stadsbibliotek. Her er bibliotekets store glasfacader blevet udskiftet til moderne energiruder indefra, mens biblioteket har været i almindelig drift.

Arealet ude omkring biblioteket dækker over en parkeringskælder, og det gør, at belastningen fra de maskiner, man normalt ville anvende, ikke kan bæres af dækket over kælderen. Derfor var man her nødt til at tænke anderledes.  

Løsningen blev at tage en enkelt af de store ruder ud, hvorefter det var muligt at hejse både gamle ruder ud og de nye ruder ind i bygningens overetage. Derfra er ruderne blevet monteret indefra med glaslifte, mens biblioteket fortsatte sin almindelige drift. De store ruder er da også oprindelig isat indefra, dengang biblioteket, som er tegnet af arkitekterne Holm & Grut, blev opført i 1964-68.

De nye 160 x 300 cm store energiruder er blevet monteret i den oprindelige messingprofil, som efterfølgende er blevet inddækket og sikret mod kondens med en isoleret kapsel.

At renoveringen foregik, mens biblioteket var åbent for publikum stillede krav til glarmestrene om fleksibilitet og smidighed, ligesom der skulle koordineres nøje med øvrige håndværkere på opgaven. Forud for udskiftning af ruderne, skulle hovedentreprenøren HHN eksempelvis fjerne vinduesplader samt opstille de nødvendige stilladser.

Glarmestre Snoer og Sønner har stået for udskiftningen til moderne energiruder.

-kj

Læs mere om Døre & vinduer

18/5 2017

Mest læste


Seneste nyheder