Aktuelle nyheder om byggebranchen - Døre & vinduer

Rekordresultat i VKR Holding

VKR Holding er tilfreds med årets resultat, som overgik forventningerne, og hvor alle forretningsområder bidrog

Del artiklen på

Med et overskud efter skat på 2,6 mia. DKK markerede VKR Holding 75 års jubilæet for Villum Kann Rasmussens etablering af sin virksomhed i 1941 med det hidtil bedste resultat.

- Det er positivt, at de initiativer og indsatser, som er igangsat i VKR Holding og i vores forretningsområder gennem de senere år, kommer til udtryk i en fortsat positiv resultatudvikling i 2016. Vi betragter resultatet for året som tilfredsstillende, udtaler Mads Kann-Rasmussen, der den 1. august 2016 tiltrådte som administrerende direktør for VKR Holding.

Han fortsætter:

- Den fortsat positive udvikling har bevirket, at vi i løbet af 2016 formulerede en mere aktiv investeringsstrategi, som vi forventer at eksekvere i de kommende år. Investeringsmæssigt ser vi både på muligheder for at styrke de eksisterende forretningsområder, men også på helt nye områder inden for dagslys, frisk luft og bedre miljø.

VKR Gruppens omsætning nåede i 2016 op på 18,1 mia. DKK svarende til en vækst på 2 % i forhold til året før. Omsætningen blev negativt påvirket af en nedadgående kurs på især det britiske pund.

Årets resultat efter skat blev et overskud på 2,6 mia. DKK, hvilket er en vækst på 30 % sammenlignet med året før. Stigningen i overskuddet er et resultat af den bevidste indsats i forretningsområderne med at vækste omsætningen og samtidig forbedre produktionseffektiviteten. Derudover er årets resultat hjulpet af engangsfaktorer og udefrakommende begivenheder så som tilpasning af afskrivningsperioden i Velux Gruppen, positiv effekt af tilbageførte nedskrivninger i forbindelse med virksomhedssalg samt et tilfredsstillende afkast af de finansielle investeringer.

Derudover har VKR Gruppen i løbet af året foretaget væsentlige investeringer i fremtiden, hvilket har forøget kapacitetsomkostningerne sammenholdt med sidste år.

- Overordnet er forventningen for det kommende år, at der samlet for VKR Gruppen vil være stigning i aktivitetsniveauet. Vi vil fortsat øge vores kapacitetsomkostninger for at styrke og udbygge forretningsområdernes fremtidige positioner. Derfor forventes resultatet for 2017 som udgangspunkt realiseret på et lavere niveau end 2016. De største risici i forhold til at nå resultatet vurderes, ligesom sidste år, til at være politiske forhold og udviklingen på de finansielle markeder, siger Mads Kann-Rasmussen.

-kj

Læs mere om Døre & vinduer

17/3 2017

Mest læste


Seneste nyheder