Aktuelle nyheder om byggebranchen - El & Belysning

Smart energistyring skal på agendaenCirka 40 % af energien til bygninger bruges på varme, køling og el. Det kan gøres bedre, lyder det fra Schneider Electric.

Smart energistyring skal på agendaen

Det er dyrt, ineffektivt og skadeligt for miljøet, når varme- køle- og el-systemerne på kontoret eller fabrikken ikke taler sammen

Del artiklen på

Kontorbygninger og andre store bygninger er blandt de største energislugere i verden. Ifølge Energistyrelsen bruges 30-40 % af den danske energi på varme, køling og el i bygninger. Samtidig er bygningerne ansvarlige for cirka 40 % af den samlede CO2-udledning i verden.

- I dag findes der i langt de fleste virksomheder flere forskellige systemer til styring af varme, køling og el, som ikke kan tale sammen – og det er hverken godt for forbruget eller miljøet, fastslår energistyringsekspert Michael Thode fra Schneider Electric.

Men, der er håb forude. Nutidens intelligente energisystemer sammenkobler alle relevante dele, så de er integrerede, dvs. de kan ’læse og forstå’ hinandens data. Det kaldes også IoT (internet of things) eller IIoT (industrial internet of things). Systemerne vil automatisk monitorere og analysere forbruget i realtid. På den måde indsamler virksomheden data, som er nødvendige for, at de kan nedbringe forbruget.

Her kommer fire gode grunde fra energistyringsekspert Michael Thode til, hvorfor man bør tænke intelligent energistyring ind i fremtidssikring af forretningen:

1. Effektivisering
I kan skære op til 30 % af energiforbruget ved at skifte til intelligent energistyring. Det skyldes, at virksomheden, med afsæt i valide data, kan beslutte, hvor der skal effektiviseres. Samtidig skal der bruges færre ressourcer på at aflæse forbruget på de enkelte systemer manuelt. Den tid kan fremover bruges på vigtigere opgaver. Med et overblik over forbruget får hver afdeling eksempelvis mulighed for at spare både tid og penge ved at kunne se og måle data, time for time.

2. Software skåner miljøet
Flere og flere virksomheder sætter mål om at blive helt eller delvis CO2-neutrale. Men mange har svært ved at vælge de rigtige virkemidler. Det viser en undersøgelse fra det Økologiske Råd. Energistyringssoftware kan give virksomhederne den viden, de har brug for til at nedbringe deres CO2-udledning.

3. Minimerer nedetiden
Dårlig spændingskvalitet er et større problem, som kan betyde nedbrud og høje regninger. Det er en udfordring for mange virksomheder, og derfor en vigtig KPI for driftschefer. Moderne energistyringskomponenter, som f.eks. maksimalafbryderen Masterpact MTZ fra Schneider Electric, kan registrere spændingskvaliteten og dermed mindske risikoen for nedbrud og unødig slitage.

4. I er fremtidssikret
Opdatering og fremtidssikring er ikke ensbetydende med indkøb af ny hardware. Moderne power management-systemer opdateres løbende, så de altid er ajour med softwarepakkerne – fx med EcoStruxure Power, der sørger for en fuld integration på tværs af systemerne. I er også fremtidssikret i den forstand, at I undgår, at el-forbruget stiger til det dobbelte frem mod 2040. Det er prognosen, hvis virksomheden fortsætter som nu.

-los

Læs mere om El & Belysning

7/7 2017