Aktuelle nyheder om byggebranchen - El & Belysning

Strømkabel til 11 mia. på bunden af Nordsøen

Strømkabel til 11 mia. på bunden af Nordsøen

Viking Link, ny ledning til elforsyning mellem Danmark og Storbritannien

Del artiklen på

Energiminister Lars Chr. Lilleholt har givet grønt lys til etablering af el-kablet, Viking Link. Undervandsledningen bliver med mere end 750 km verdens længste jævnstrømskabel, som skal sikre Danmark en høj forsyningssikkerhed og bedre mulighed for at handle med strøm i fremtiden.

Fra Vejen til London
Viking Link kommer til at strække sig fra Vejen i Sydjylland til 170 km nord for London, med størstedelen af kablet beliggende på bunden af Nordsøen. Overføringskapaciteten bliver 1.400 MW svarende til godt en tredjedel af det gennemsnitlige danske elforbrug.

- Stærke el-forbindelser til udlandet er afgørende for en lille nation som Danmark. Vi får mulighed for at sælge vores strøm på et større marked, når vi har overskud af vedvarende energi. Samtidig får vi et større udbud af strøm til Danmark, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Stærke el-forbindelser til vores naboer bidrager til at holde vindkraftens værdi oppe og sikre billig og pålidelig strøm til forbrugerne. Det er til gavn for alle danskere og virksomheder i Danmark, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Største investering nogensinde
I forbindelse med etablering af Viking Link udbygges højspændingsnettet mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse i to projekter. Samlet set vil Danmark investere godt 11 mia. kr. i tre store anlægsprojekter, der tilsammen bliver den største enkeltstående danske investering hidtil i infrastruktur til strømforsyning.

Den grønne omstilling
Investeringen i Viking Link er en hjørnesten i den danske energipolitik og i regeringens kommende energiudspil. Med stigende mængder vedvarende energi i el-produktionen både herhjemme og i lande omkring os, betyder Danmarks internationale el-forbindelser, at strømmen kan produceres dér, hvor natur og klima er gunstigt for vind-, vand- og solkraft, og transporteres derhen, hvor der er brug for den.

- Tiden er løbet fra, at se energi- og klimapolitik som et nationalt emne udelukkende. Vi lever ikke længere i isolerede systemer. Vores energiproduktion og energimarkeder er allerede koblet sammen, og det er vigtigt, at de udbygges, så vi opnår optimal udnyttelse af energi fra vindmøller og solceller i fremtiden, siger Lars Chr. Lilleholt.

Danmark vil øge eksporten som følge af den nye forbindelse til Storbritannien. Samtidig vil Danmark også øge importen gennem den nye forbindelse til Tyskland.

- Regeringen vil sikre, at det kommende energiudspil samlet set inkl. Viking Link, ikke gør det dyrere at være dansker eller at drive virksomhed i Danmark. Vi har i dag en af de laveste markedspriser på el i Europa, en høj forsyningssikkerhed og en relativ høj andel af vedvarende energi i vores el-system. Dette skyldes bl.a. vores kabelforbindelser til udlandet, som er billigere for forbrugerne, end hvis Danmark skulle forsyne sig selv, siger Lars Chr. Lilleholt.

Det er Energinet, der formelt står for den danske investering i el-nettet.

Se video om Viking Link projektet her

- eca

Læs mere om El & Belysning

30/10 2017