Aktuelle nyheder om byggebranchen - EntreprenørMateriel

Nye regler skaber stillads-usikkerhed

Nye regler skaber stillads-usikkerhed

Fra 1. januar 2018 skal alle tunge dele i murerstilladset være udskiftet til lettere alternativer. Men branchens aktører er i tvivl om, hvordan Arbejdstilsynet vil håndtere det

Del artiklen på

Den danske murerbranche er i gang med en tung udfordring, og den endelige deadline for implementeringen af en løsning nærmer sig hastigt.

Brancheorganisationer har i cirka ti år arbejdet på at mindske de tunge løft, blandt andet i forbindelse med håndtering af murerstilladser, og i september 2013 blev en hidtil mundtlig aftale mellem 3F og Dansk Byggeri omkring en udfasning af tunge stilladsdele nedfældet og underskrevet.

Protokollat mellem 3F og Dansk Byggeri

Senest 1. januar 2018 skal stilladsdele, der vejer mere end 15 kg. pr. styk, således være udfaset til fordel for lettere alternativer, eksempelvis stilladsdæk i aluminium eller komposit. Helt konkret rammer det stilladssøjler på tre meter, længdebjælker samt trætraller.

Udfasningen kniber voldsomt
Men det kniber voldsomt med for alvor at få gang i udfasningen, erkender Morten Petersen fra 3F Transport, Logistik & Byg, og stilladsbranchen generelt har i forvejen en skidt historik i forhold til at tage nyudviklede løsninger til sig og efterleve brancheaftaler, mener han:

- Vi lavede tidligere en aftale om, at trætraller skulle være udfaset inden 1. januar 2008, men så fandt nogle af branchens leverandører på at lave den enkelte trætralle smallere. Det er i mine øjne at skyde helt ved siden af formålet. Det giver lettere løft, men til gengæld mange flere af dem, og i den sidste ende har du ikke fjernet belastningen af murerarbejdsmændene, forklarer han.

Starter med en dialog
Men denne gang skal det være anderledes. 3F har tænkt sig at være meget aktive i forhold til, at udfasningsaftalen for murerstilladserne efterleves. Det enkelte 3F medlem forventes at reagere, hvis de skal arbejde med tunge stilladsdele efter 1. januar 2018, og ledelsen af 3F lover handling.

- Vi vil i et givent tilfælde først tage kontakt til byggeledelsen på pladsen for at indlede en dialog om de tunge stilladser. Hvis de ikke er lydhøre overfor vores argumenter, må vi finde en instans med større overtagelsesevner end mig, og det er Arbejdstilsynet, siger Morten Petersen.

Overtrædelser vil således blive meldt til Arbejdstilsynet, som skal gribe ind. Men indsatsen hos myndighedernes vagthund har ikke altid haft den indvirkning, som 3F havde håbet på, erkender Morten Petersen, som godt kan forstå, hvis leverandører og aktører i murerbranchen opfatter udfasningsaftalen som et eksempel på "Ulven kommer", hvor handling ikke følger ord:

- Sporerne fra sagen med trætrallerne skæmmer. Det kan både jeg og resten af branchen se. Man kan have sin tvivl om, hvorvidt Arbejdstilsynets kontrol har en effekt. Men hos 3F har vi tænkt os at holde Arbejdstilsynet fast på opgaven.

To påbud på syv år
Hos Jumbo Stillads A/S, der er blandt Danmarks største producenter af stilladser og stiger, er adm. direktør Karsten Skov Hansen også meget spændt på, hvordan markedet reagerer efter 31. december 2017. Hvis der i det hele taget kommer en reaktion, for det er han ikke sikker på.

- Jeg ville ønske, at jeg vidste, hvad der vil ske fremadrettet, for så kunne jeg strømline min produktion. Det vil blive afgørende, hvordan Arbejdstilsynet vælger at håndhæve den lokale aftale, mener han.

Efter en lang årrække i branchen var Jumbo Stillads A/S blandt de producenter, som netop Arbejdstilsynet i 2008 henvendte sig til med en opfordring om at udvikle lettere stilladsløsninger. Fokus var dengang på trætrallerne.

- Aftalen var, at pr. 1. januar 2011 skulle trætrallerne være væk fra opmuringsarbejde på hele det danske marked. Den opgave tog vi alvorligt, og vi fik vores forhandlere i byggemarkederne, trælasthandler, tømmerhandler mv. til at gå med på idéen og markedsføre tiltaget. Vores lagre bugnede, men der blev ikke solgt nogen, fordi Arbejdstilsynet ikke slog ned på overtrædelser af aftalen. Jeg har i de snart syv år, der er gået hørt om to påbud på grund af trætraller, fortæller Karsten Skov Hansen.
Erfaringen hos Jumbo Stillads A/S er, at slutkunderne godt ved, at håndteringen af de tunge dele er et problem. Men hvis kunderne er i tvivl, lader de typisk økonomien være udslagsgivende. Især hvis de har en forestilling om, at de alligevel ikke bliver kontrolleret, lyder budskabet fra direktøren.

Tror på håndhævelse
GSV Materieludlejning er Danmarks største udlejer af stillads, og her har Morten Frost, salgschef for netop stilladser travlt. GSV har nemlig valgt at sælge sit tunge murerstillads og tage et nyt system ind.

- Vi har taget teten på problemstillingen ved at sælge det gamle tunge system. Vi oplever i forvejen en aftagende efterspørgsel på det tunge stillads. Derfor har vi løbende en dialog med murerne om, hvad de har brug for, og de er meget positive om det lettere system. Vi har i forvejen mange traller udført i komposit, og det vil primært være her, vi investerer flere penge, siger Morten Frost, og fortsætter:

- Som ansvarlig udlejningspartner skal vi have styr på regler og leve. Vi kan ikke leje noget ud, som ikke er lovligt. Jeg synes, det er en underlig skæv situation, at reglerne ikke er ens for alle brancher, men som det bliver efter 31. december må stilladsfirmaer gerne leje og håndtere det tunge stillads. Murerne må også gerne leje det, men de må ikke håndtere det. Hvis de gør, kommer Arbejdstilsynet efter dem, og selv om der tidligere har været tilfælde, hvor tiltag ikke er blevet fulgt op, så tror jeg personligt, at denne aftale vil blive håndhævet.

Ingen ændringer
Det er Arbejdstilsynets opgave at kontrollere de danske byggepladser og skride ind overfor brud på arbejdsmiljøreglerne, men trods den nye aftale mellem Dansk Byggeri og 3F kommer Arbejdstilsynet ikke til at ændre praksis. I et skriftligt svar fra Arbejdstilsynets chefkonsulent Kell Guldager Petersen, lyder det at:

- Arbejdstilsynet har ikke været involveret i den partsaftale, som angives indgået mellem Dansk Byggeri og 3F omkring udfasning af tunge stilladsdele til murestilladser. Arbejdstilsynet har derfor ikke mulighed for at forholde sig til aftalen. Indarbejder byggeriets parter det aftalte niveau i en branchevejledning, kan Arbejdstilsynet inddrage branchevejledningen i forbindelse med vejledning af virksomhederne i branchen.

I forhold til afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen ved håndtering af tunge stilladsdele gælder det, at Arbejdstilsynets vurderingskriterier er beskrevet i At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub, og retningslinjer for tilsyn med området er beskrevet i At-intern instruks IN-3-1 tilsyn med risiko for muskel- og skeletbesvær ved udvalgte bygge- og anlægsopgaver.
Af sidstnævnte fremgår det bl.a. at 'der afgives strakspåbud henholdsvis påbud med frist ud fra en konkret vurdering af risikoen for sikkerhed og sundhed.'

-jhn

Se Dansk Byggeri's video om det

Læs mere om EntreprenørMateriel

12/10 2017
EntreprenørmaskinerAnlægsmaskinerArbejdsteltBelysningBeton UdstyrByggepladsindretningByggestrømExpanderbolteFejemaskinerGravekasserGummihjulslæsserHejsHydraulikhammerKapsaveKontorvogneKran UdstyrKranerKroghejsevognLagerhalLandmålingLasereLifteLiftudlejningMaskinstyringMaterielopbevaringMinigraverMinilæsserNedbrydnings-robotterNedskæring og demonteringOpvarmningOverdækningPavillonerPresenningRullestilladsSalg af lifteSandafretterSaxliftSemimobilkranerSliddeleStigerStilladserStøbelederTårnkranerTeleskoplæsserTelthalUddannelseUdlejningVakuumløfterVejesystemerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder