oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Facader

Beregner energigevinst på dynamiske facaderDynamiske facader på en bygning på Langelinie.

Beregner energigevinst på dynamiske facader

Et nyt digitalt værktøj gør det nu muligt for ingeniører og arkitekter at beregne og sammenligne energiperformance i en bygning med og uden dynamiske facader

Del artiklen på
Store glasarealer på facaden er en velkendt udfordring for ingeniøren, der skal sørge for et optimalt indeklima året rundt med alt, hvad det indebærer af nedkøling, opvarmning og ventilation - vel at mærke samtidig med at energirammen lever op til bygningsreglementet. Det stiller stadigt større krav til de byggetekniske installationer, men det har også været med til at bane vejen for nye, intelligente facadesystemer, som tilbyder alternative løsninger til styring af indeklimaet.

Et af de facadesystemer, der vinder terræn i byggebranchen, er Energy Frames, som er udviklet af designlab’et Art Andersen Copenhagen i samarbejde med SBi og Rambøll. Energy Frames er et vinduesbåren, dynamisk solafskærmningssystem, som via bevægelige rammer og intelligent styring leverer solafskærmning, natsænkning, isolering og dermed minimering af en bygnings energibehov. Fordi der er tale om et forholdsvist nyt facadesystem, har der været stor efterspørgsel fra ingeniører på et digitalt værktøj, som gør det let at visualisere og beregne dynamiske facaders effekt på energiforbruget allerede i projekteringsfasen.

Derfor har Energy Frames nu udviklet en konfigurator på basis af de samme analyser og algoritmer, som ligger til grund for selve styringen til facadesystemet og er udarbejdet af Frederik Winther, ph.d. og chefspecialist hos Rambøll.

Reelt bud inden montering
Konfiguratoren kan anvendes til beregninger for både nybyggeri og renoveringsprojekter og fungerer således, at man først indtaster designinfo såsom rammetype, størrelse og farve efterfulgt af byggetekniske data såsom rummets størrelse, facadeorientering ift. verdenshjørnerne og vinduesværdierne. Herefter giver konfiguratoren en beregning på den potentielle besparelse ved Energy Frames målt i kWh/m2 pr. år, fordelt på varme, vand, køling, ventilation og lys. Beregningen udgives i en pdf-rapport, som beskriver den totale primærenergibesparelse for rummet, besparelsen på de individuelle energikilder og en sammenligning med Energy Frames over for den eksisterende løsning. Rapporten kan printes ud og anvendes som dokumentation i varmetabsregninger.

- Ingeniører får nu et reelt bud på energibesparelsen, allerede inden Energy Frames er monteret på bygningen, og vi får lov at vise med konkrete tal, at produktet rent faktisk yder det, vi lover. Samtidig er det et godt værktøj til at lege lidt med mulighederne, prøve systemet af på forhånd og danne sig et indtryk af både design og effekt på bygningen, siger Michael Felthaus, business developer i Energy Frames.

-kj

Læs mere om Facader

4/1 2017