oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Facader

Dynamiske facader bliver det næste store

Dynamiske facader bliver det næste store

Forskere peger på integration af dynamiske facader som løsning til at nedbringe bygningers energibehov

Del artiklen på
Energikravene til byggeriet strammes konstant, og det er ikke nok kun at installere solceller på taget. Derfor bliver man nødt til at regulere selve energitransporten over klimaskærmen, og flere forskere peger på integration af dynamiske facader som løsning til at nedbringe bygningers energibehov til bygningsdrift og således CO2-udslippet i bygningsmassen. En af landets førende forskere på området er enig, men påpeger samtidig to store udfordringer, som skal imødekommes, før dynamiske facader for alvor vinder indpas i byggebranchen.

- Solceller kan ikke længere levere nok point til energiregnskabet, lyder det fra Frederik Winther, som er ph.d. og chefspecialist hos Rambøll.

Han mener, at teorien bag traditionel solafskærmning simpelthen er forældet i forhold til de behov, der eksisterer i dag - det værende behov for både at sænke bygningens energibehov, samtidig med at der opretholdes et godt indeklima, termisk, atmosfærisk og optisk. Samtidig mener han heller ikke, at mere eller bedre isolering i klimaskærmen vil løse problemet, for selvom det umiddelbart ville reducere varmebehovet, ville det også øge behovet for køling, når bygningen ikke er i stand til at komme af med varmen. I stedet peger han meget overbevist på klimaskærmen i samspil med dynamiske facader som middel til at få bygninger til at leve op til de skærpede energikrav:

- Tiden er inde til, at vi kigger på andre, mere innovative løsninger til byggeriet, og her er jeg overbevist om, at fokus kommer til at ligge på klimaskærmens rolle, og hvordan vi kan regulere energitransporten på mere intelligent vis ved hjælp af dynamiske facader, siger han.

Reducerer forbrug med 50 %
Dynamiske facader består af bevægelige rammer, som monteres på facaden ved vinduerne og omfatter langt flere teknologiske egenskaber end f.eks. traditionel solafskærmning. De bevægelige rammer kontrollerer på intelligent og dynamisk vis energitransporten over facaden, solindfaldet, massetransporten og energilagringen. Både rummets energibehov til almen bygningsdrift tilgodeses, samtidig med at klimaskærmen tilpasser sin funktion og sine karakteristika i forhold til det ønskede indeklima. På den måde minimeres behovet for både opvarmning og køling.

I sit virke som ph.d. og chefspecialist har Frederik Winther gennem mange år forsket i effekten af dynamiske facader og regulering af den energi, der strømmer eller ikke strømmer over klimaskærmen. Han mener, at tankegangen omkring dynamiske facader relaterer sig fundamentalt til, hvordan vi som mennesker styrer vores kropstemperatur ved at tage det rette tøj på ved pågældende udeklima:

- Hvis der er koldt, tager vi som mennesker en frakke på for at holde på varmen. Hvis der senere bliver varmt, skal vi kunne tage jakken af for at komme af med varmen og bevare en behagelig kropstemperatur. Vi tager sågar solbriller på, hvis der er for meget sol, eller hvis den blænder. Det samme princip gælder for bygninger: Vi skal give en bygning mulighed for at tage den rigtige frakke på til enhver given lejlighed, forklarer Frederik Winther.

Flere undersøgelser viser, at dynamiske facadesystemer kan optimere energistrømmen gennem facaden og give besparelser på over 50 % af en bygnings energibehov takket være den intelligente styring.

- Det er jo helt fantastiske tal, så hvorfor ser vi ikke byggebranchen kaste sig over denne banebrydende teknologi i de mange nybyggerier, spørger Frederik Winther.

-kj

Læs mere om Facader

1/2 2017