Aktuelle nyheder om byggebranchen - Facader

Opvarmning til Murværksdag 2016Murværksdagen den 30. novemberpå Teknologisk Institut i Aarhus henvender sig til alle, som arbejder med murværk. (Foto: Teknologisk Institut)

Opvarmning til Murværksdag 2016

Murværksdag på Teknologisk Institut i Aarhus i slutningen af november byder på en inspirerende dag med fokus på renovering og energiforbedring af murede etageejendomme

Del artiklen på

Teglbyggeri er langt det mest dominerende i Danmark, og herunder fylder de murede etageejendomme fra perioden 1930-80 meget i billedet. Disse bygninger står for en stor dels vedkommende over for en "opdatering", en renovering og/eller energiforbedring.

Teknologisk Institut i Aarhus afholder derfor en temadag med fokus på disse bygninger - en dag med diskussion af håndtering af udfordringer, nye produkter, løsninger og nye koncepter. Murværksdagen på Teknologisk Institut i november byder på en et inspirerende møde  med fokus på renovering og energiforbedring af murede etageejendomme.

På Murværksdagen vil man  diskutere, hvordan man kortlægger og vurderer en bygning og finder den bedste løsning. Teknologisk Institut præsenterer selv  forskellige koncepter som indvendig efterisolering, skaller på isolering som præfab eller håndarbejde, nedrivning af ½ sten og opførelse af ny skalmur og diskutere fordele og ulemper ved de forskellige løsninger.

Det handler om at skabe bæredygtige løsninger, derfor vil vi desuden gerne fremvise vores nye ovn til højteknologisk produktion af tegl, som dermed kan være med til at reducere aftrykket for en bygning set i forhold til bæredygtighedsparametre. Den nye ovn brænder nemlig tegl med mikrobølger, og målet er at skabe en energibesparende produktionsmetode, som kan danne grundlag for danske teglværkers omlægning fra naturgas til vedvarende energi.

Temadagen vil bestå af en række oplæg og præsentation af cases, som åbner for en fælles diskussion af muligheder. Oplæggene vil berøre æstetik, det tekniske aspekt, proces og økonomien i forbindelse med renovering.

Temadagen henvender sig til alle, som arbejder med murværk: boligforeninger, fondsbetyrere, bygherrer, arkitekter, ingeniører, teglbranchens producenter og leverandører, murere, entreprenører og forskningsinstitutioner.

Temadagen foregår onsdag den 30. november fra kl. 9:30 til 16:00 i Konferencesalen i hovedbygningen på Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C.

-cmn

Læs mere om Facader

7/11 2016