Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Dårlig akustik sniger sig ind i byggerietDelphine Bard.

Dårlig akustik sniger sig ind i byggeriet

Forsker skal rådgive bygherrer og arkitekter om støj og akustik, som ofte nedprioriteres ift. mere synlige bygningselementer

Del artiklen på

Gyproc, der er en del af Saint-Gobain-koncernen, har netop indgået samarbejde med Delphine Bard, der arbejder som akustikforsker ved Lunds Universitet i Sverige. Formålet er, at hun skal rådgive virksomhedens danske kunder herunder arkitekter og bygherrer i at tænke god lyd ind før og ikke efter byggeriet er færdigt.

Ifølge Delphine Bard er der for lidt fokus på akustik og lyd i byggeriets indledende faser, og det skyldes blandt andet et lovgivningsmæssigt efterslæb.

- Der har gennem mange år været stort fokus på energirenovering og CO2-udslip i Danmark og mange andre lande, hvilket er den helt rigtige vej at gå. Men hensynet til miljøet bør ikke være på bekostning af de mennesker, der skal bo, sove, arbejde eller gå i skole. Støjniveau og akustik er den usynlige, men meget vigtige faktor til, at vi mennesker har det rart i de bygninger, hvor vi opholder os i mange af døgnets timer, siger hun og fortsætter:

- Konsekvenserne af dårlig akustik er blandt andet, at støjniveauet bliver for højt, og at det bliver svært at høre, hvad folk siger i rummet. Det kan igen føre til hovedpine og dårlig trivsel, og det gælder både i private boliger, erhvervsbyggeri og offentlige bygninger som for eksempel skoler. Desuden er støj i bygninger årsag til rigtigt mange konflikter og nabostridigheder, fordi stemmer og musik trænger igennem vægge og lofter.

Lyd på tegnebrættet
Delphine Bard bliver tit konsulteret af bygherrer eller ejere, der har problemer med dårlig akustik i et hus eller en bygning, der allerede er opført. Og hun mener, at det er ærgerligt, at så mange akustik- og lydproblemer sniger sig ind i bygningerne, fordi de bliver ignoreret i planlægningsfasen, hvor fokus typisk er på bygningens mere synlige elementer.

- Det er ikke materialer og viden, der mangler i byggebranchen, men snarere et større fokus på at tænke god akustik ind i byggeriet allerede, når bygningen er på tegnebrættet. Gyproc har for eksempel erfaring fra akustiske prestigeprojekter som Odense Musikhus og Royal Arena, hvor lyden er noget af det, den færdige bygning bliver bedømt på. Men selv når bygningens primære formål ikke er at formidle musik, og der måske er tale om et mindre byggeri, er lyd en vigtig del. Det handler om at få lyden tænkt ind tidligere i forløbet. Der bør være gode lydforhold i alle bygninger, ellers er det ikke en rar bygning at opholde sig i, siger Delphine Bard.  

Arkitekter og bygherrer, som samarbejder med Gyproc/Saint-Gobain, kommer til at møde Delphine Bard tidligt i byggefasen. Hun skal desuden også undervise sælgerne internt i Gyproc og Saint-Gobain-koncernen i at få bygget god akustik ind i nye huse og bygninger.

Sideløbende med arbejdet for Gyproc/Saint-Gobain koncernen er Delphine Bard fortsat tilknyttet Lunds Universitet, hvor hun forsker i, hvordan man skaber god akustik indendørs i bygninger.

-kj

Læs mere om Indeklima

29/6 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugTrinlydsdæmpningUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder