Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Fokus på folkeskolens dårlige indeklima

Fokus på folkeskolens dårlige indeklima

Teknologisk Institut afholder en konference, som sætter fokus på, hvordan man sikrer effektiv indeklima- og energistyring

Del artiklen på

Når skoleeleverne i landets folkeskoler i disse dage netop er vendt tilbage til klasseværelserne efter sommerferien er det for en stor dels vedkommende tilbage til klasselokaler med dårligt indeklima. Det går ud over børnenes trivsel og indlæring. Men man kan med enkle midler forbedre skolernes indeklima væsentligt. Det påpeger en indeklimaekspert fra Teknologisk Institut.

- Undersøgelser viser, at indeklimaet på mere end halvdelen af de danske folkeskoler er problematisk. Men man kan faktisk med forholdsvis enkle midler og for en beskeden investering løfte kvaliteten af indeklimaet i skolerne, siger civilingeniør Kasper Nielsen, Teknologisk Institut.

Tidligere i år udgav Realdania rapporten Indeklima i skoler, udarbejdet af DTU. Her blev der konkluderet, at i 91 % af undersøgte 245 klasseværelser oversteg koncentrationen af CO2 på et eller andet tidspunkt i løbet af skoledagen den anbefalede øvre grænse. Samtidig konkluderede rapporten, at der hyppigt er for varmt i klasseværelserne.

- Danske folkeskoler er blandt de skoler i verden, hvor eleverne tilbringer mest tid. Men selv om indeklimaet har stor betydning for trivsel og indlæring, så vejer hensynet til energiforbrug forsat tungere end hensynet til et godt indeklima. Samtidig ender det daglige ansvar for indeklimaet oftest hos den enkelte lærer i stedet for hos bygningsejeren, kommunen. Det har resulteret i en handlingslammelse, siger en af rapportens forfattere, professor Geo Clausen, DTU.

Løsning i fællesskab
Teknologisk Institut afholder til november konferencen Renovering af skoler og forbedring af indeklimaet - fra udfordringer til løsninger. Konferencen opsummerer de udfordringer, skolerne står overfor. Desuden er der fokus på de forskellige tekniske løsninger, som kan skabe et godt indeklima, nytænke udnyttelsen af skolernes arealer og skabe rammerne for et dynamisk undervisningsforløb.

På konferencen er der bl.a. indlæg fra professor Geo Clausen, DTU, om skolernes indeklima, tidligere undervisningsminister Christine Antorini og arkitekt Gitte Andersen, Signal, som taler om bedre udnyttelse af skolernes eksisterende lokaler ud fra et indeklima- og ressourceudnyttelsesperspektiv. Desuden kommer der indlæg fra ledende repræsentanter fra kommuner, rådgivere og brugere.
 
- Der er behov for at arbejde med indeklimaet på mange skoler for at sikre et godt læringsmiljø. Skoler er imidlertid forskellige, og løsningerne skal betragtes ud fra en helhedsbetragtning, hvor der både tages højde for indeklimaforhold som luft, lys og lyd. Men økonomi og energiforbrug skal også inddrages. Det kræver, at kommunerne, rådgivere, leverandører og skolernes daglige ledelse i fællesskab løser opgaven, siger Kasper Nielsen, Teknologisk Institut.

-kj

Læs mere om Indeklima

22/8 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLuftrenserLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder

 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Troldtekt

  Troldtekt

  God akustik - helt naturligt
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm Indeklimaplade - Det naturlige valg der forbedrer dit indeklima
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Triplan

  Triplan

  Produkt sortiment
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation