Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Fokus på skolers indeklimaTre testklasselokaler er netop indviet på Skovlunde skole Nord. Mathias Dyrholm, Mille Nielsen, Celina Diurhuus Bruun, og Noah Marsner er glade for skolens friske indeklima. (Foto: Le Lyby)

Fokus på skolers indeklima

Danske skolers dårlige indeklima giver dårlige vilkår for trivsel og læring. Gyproc er vi med i et nyt innovationsprojekt, som skal forske i nye løsninger til et bedre fremtidigt indeklima med fokus på lys, lyd og luft

Del artiklen på

Danske skolebørn og lærere tilbringer mange timer i skoler med dårligt indeklima. En stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet har vist, at 56 procent af klasseværelserne havde for høje niveauer af CO2.

Da forsøget blev gentaget i 2014 var tallet steget til ca. 60 procent af klasseværelserne. Det kan påvirke både børnenes koncentrationsevne og indlæring. En af årsagerne til de høje CO2-niveauer er, at skolerne og de tekniske installationer er utidssvarende.

Det er årsagen til, at Ballerup Kommune har valgt at gå ind i et nyt innovationsprojekt, som den grønne partnerskabsorganisation, Gate 21, står for i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Statens Byggeinstitut (SBi), Aalborg Universitet København og en række private virksomheder, der bidrager med nye, hidtil utestede tekniske og adfærdsmæssige løsninger.

Bæredygtige løsninger
Innovationsprojektet fungerer som en 1:1 demo med forskellige bæredygtige indeklimaløsninger, der testes i tre forskellige klasselokaler – med tilbagemelding fra børn og lærere i de tre klasser. De nye løsninger handler både om frisk luft, lys, rumtemperatur, energi og om, hvordan man med ændret adfærd kan forbedre indeklimaet.

- De fleste danske kommuner har udfordringer med skolernes indeklima, fortæller borgmester Jesper Würtzen.

 - Skolereformen og de længere skoledage stiller større krav til indretning, udluftning og opbygning af lokaler, og det er på alle måder nødvendigt, at vi investerer i fremtiden. Derfor går vi i Ballerup en smule anderledes til værks i forhold til det normale og er gået ind i et innovationssamarbejde med private leverandører om at udvikle nye, effektive løsninger. Det skal skabe bedre kvalitet og være billigere i drift og vedligehold end de nuværende løsninger, der findes på mange skoler, tilføjer Ballerups borgmester

Akustiklofter med perforeringer
Diffus luftindblæsning, LED belysning og intelligent hybrid ventilation er nogle af de løsninger, der testes i to af klasselokalerne på Skovlunde Skole afd. Nord, hvor Gyproc har leveret vores Gyptone Quattro 20 akustiklofter med perforeringer.

Her bidrager akustiklofterne nemlig ikke bare til et bedre lydmiljø, men danner os grundlag for et nyt ventilationsprojekt. I det ene af lokalerne bruges perforeringerne nemlig aktivt til indblæsning af frisk luft i lokalet. Installationerne er lige netop sat op, og i går blev testlokalerne indviet. Men det er kun begyndelsen, for der er planlagt et større testprogram, som partnerne har ansvaret for.

- Vi har sat to år af til at teste på de konkrete resultater, så vi kan opbygge solid viden, hvad de forskellige løsninger bidrager med til at forbedre indeklimaet. Det innovative ved projektet er, at vi anskuer indeklimaet helhedsorienteret, hvor vi måler både kvalitativt og kvantitativt på klasseværelsernes samlede performance i forhold til lys, luft, lyd og energi, siger Seniorforsker ved SBi, Jakob Markvart.

Bedre arbejdsmiljø for alle
Danmarks Lærerforening, som også er en af partnerne bag forsøget, har netop offentliggjort en rundspørge udsendt til 1.300 arbejdsmiljørepræsentanter på folkeskolerne, som viser, at en stor del af skolerne ikke prioriterer indeklimaet.

Ud af de 253 arbejdsmiljørepræsentanter, der har svaret, siger over halvdelen, at dårlig økonomi er begrundelsen.

- Når en analyse direkte viser, at næsten 60 procent af skoleklasserne overskrider den anbefalede maksimumværdi af CO2-koncentration, er det ikke nok at råbe vagt i gevær – vi må gøre noget her og nu for at ændre det, siger Thomas Andreasen, som er formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening.

– Når der stilles større krav til lærere og elever, skal de ikke også have omgivelserne imod sig, så vi håber meget på at dette forsøg sammen med andre gode tiltag kan blive et solidt skridt hen imod at skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø på skolerne i fremtiden, siger han

Læs mere om Indeklima

17/11 2016
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugTrinlydsdæmpningUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder